پروژه های معماری
افراد
دیزاین - طراحی
تکنولوژی
رویدادهای معماری
آموزشهای معمارانه
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
ویدیو های معماری
افراد
آموزشهای معمارانه
پروژه های معماری
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
دیزاین - طراحی
ویدیو های معماری
تکنولوژی
رویدادهای معماری

کنفرانس معماری ایران ،گذشته ، اکنون و آینده با مضمون ویژه : فضاهای مذهبی و آئینی

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۲۹۹ ، بازدید:۲۰۷۴

کنفرانس معماری ایران , گذشته , اکنون و آینده با مضمون ویژه , فضاهای مذهبی و آئینی , مذهبی و آئینی , معماری ایران , دانشگاه اقبال , طباطبایی , محمد باقر طباطبایی

 

معماری ایران، همچون تجلی راستین فرهنگ ایرانشهری در عرصه کالبدی،  از سویی امری است تاریخی که نشان دهنده تلاش مردمان این سرزمین برای شکل دهی و صورت بندی فضای زندگی است، و از جانبی یکی از پرارج ترین و تأثیرگذارترین کنش های معاصر در حیات ملت ایران در حال حاضر است، و نیز بی تردید در آینده یکی از تغییرآفرین ترین مضامینی خواهد بود که متأثر از تحولات روزگار و موثر بر آنها، به زندگی در سپهر فرهنگی و جغرافیایی ایران فردا شکل خواهد بخشید.

به همین اسباب و به دلیل گستردگی موضوعی و فراگیر بودن موضعی معماری ایران به معانی فوق، درباره معماری ایران و موضوعات مرتبط با آن، سخنان فراوان از هر قبیل گفته می شود، و هرکسی از ظن خود و بر حسب تجربه و دانش خود در حوزه های دیگر فعالیت، تعبیر یا تفسیر خود را از آن بیان می کند. و هریک از اینگونه سخنان و نوشته ها، نشانگر و مبیّن جنبه ها یا بخش هایی خاص از منظومه معماری ایران است. به همین سبب می توان گفت که تا کنون ادبیات  مشترک و مورد توافق، با واژگان دلالت کننده بر معانی مشخص، در این حوزه تولید و تدوین نشده، و تلاش های ویژه ارجمند بزرگان و استادان نیز، به پذیرش عام دست نیافته است.

فراهم آوردن زمینه ای که در آن مبانی تولید و تدوین چنان ادبیاتی – که هم غنای فنی و تخصصی داشته باشد و هم پذیرش عام بیابد- نیازمند نهادی است پایدار، ناوابسته به نهادهای رسمی، رشدیابنده، پذیرنده اندیشه های گوناگون و زمینه ساز گفتگو. زیرا که این اقدام بصورت فردی یا گروهی انزوایی قابل تحقق و به نتیجه رساندن نیست. بلکه باید بصورت گروهی در فضایی باز و تعاملی، با گفتگوی همه جانبه و بدون ممیّزی فرادست، و با سپردن دانش و تجربه انباشته استادان و بزرگان به نوآموختگان و بهره گیری از توان اندیشه ای جامعه حرفه ای و علمی انجام شود.

کنفرانس معماری ایران  مجموعه ای است از رویدادهای پیایند سالانه، که همواره با نگاه کلی و فراگیر به تداوم معماری ایران از گذشته تا آینده می پردازد. بنابراین عنوان کلی کنفرانس معماری ایران این است: کنفرانس معماری ایران؛ گذشته، اکنون و آینده . . . اما به جهت نظام بخشی تخصصی به مباحث، تلاش برای تولید سند یا منشور عملیاتی حرفه ای مبتنی بر دانش، و ایجاد جذابیت علمی برای متخصصان متمحض در مضمونی خاص، برای هر دوره از این رویدادها، مضمونی ویژه برگزیده و اعلام می شود. بنابراین موضوع کلی کنفرانس در تمامی دوره ها ثابت است  و پویایی آن از طریق پرداختن به مضامین ویژه، تضمین می شود. همانا  كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ 

کنفرانس معماری ایران نهادی است فراگیر و پذیرنده اندیشه ها و جهت گیری های گوناگون، برای فراهم کردن زمینه گفتگو با هدف تدوین مبنای ادبیات تخصصی قابل ترویج و پذیرش عمومی. بنابراین گفتگو در این نهاد در شبکه ای افقی، یعنی همزمان و در هر رویداد سالانه، و نیز در شبکه ای عمودی، یعنی میان رویدادهای گوناگون با مضمون ویژه مشابه یا مرتبط صورت می گیرد. بهمین منظور و برای کارآمدسازی شبکه های افقتی و عمودی گفتگو، در هر رویداد و نیز در رویدادهای پیایند دارای مضمون ویژه مشابه یا مرتبط، از استادان و اهل حرفه و دانش، با جهت گیری های متفاوت متضاد و سپهر اندیشه ای گوناگون، برای هدایت علمی و اجرایی کنفرانس معماری ایران، دعوت خواهد شد، و در این کار خط قرمزی وجود نخواهد داشت. در این نهاد تلاش می شود:

  • اولا هم اندیشی و گفتگو در باره معماری ایران از گذشته تا آینده فراهم آید.
  • ثانیا زمینه ای برای ارائه یافته های جدید پژوهشی و آموزشی فراهم گردد
  •  ثالثا برترین طرح های مصوب یا ساخته شده در مضمون ویژه کنفرانس، در رقابتی سالم و با معیارهای علمی و هنری سنجیده و رتبه بندی و به رتبه های برتر جایزده داده شود.

اولین نوبت از کنفرانس معماری ایران ؛ گذشته، اکنون و آینده، در 5 و 6  مردادماه 1396 ، با تولی گری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، با مضمون ویژه معماری فضاهای آیینی و مذهبی در مشهد برگزار می شود. 

 

کنفرانس معماری ایران , گذشته , اکنون و آینده با مضمون ویژه , فضاهای مذهبی و آئینی , مذهبی و آئینی , معماری ایران , دانشگاه اقبال , طباطبایی , محمد باقر طباطبایی

 

گروه مدیریت و معماری طباطبایی و همکاران، که از سال 1390 در مدیریت پروژه های طراحی شهری و معماری و همچنین تدوین طرح های مدیریتی و سازماندهی برنامه ها و فرایندهای اجرایی فعال است، صاحب امتیاز کنفرانس معماری ایران است. تشکیل دبیرخانه دائمی کنفرانس معماری ایرانبراساس ابلاغیه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و هماهنگی پایتخت فرهنگ اسلامی مشهد2017 طی نامه شماره 3/14/14712-95 به تاریخ 95/09/13 به دبیر کنفرانس معماری ایران سیدمحمدباقر طباطبایی، و با هماهنگی حمایت کنندگان از این کنفرانس، انجام شده است.

 نخستین دوره برگزاری این کنفرانس، به این موضوع هم ناظر است که شهر مقدس مشهد از سوی آیسسکو (ISLAMIC EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی) بعنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2017 برگزیده شده است. بنابرین رویداد بزرگ کنفرانس معماری ایران با مضمون ویژه معماری فضاهای آیینی و مذهبی همچون  یکی از برنامه های فرهنگی و آموزشی مشهد 2017 پایتخت فرهنگ اسلامی و بزرگترین رویداد هم اندیشی معماری در تقویم مشهد 2017 پایتخت فرهنگ اسلامی درج شده است.

برگزار کننده دانشگاهی نخستین دوره کنفرانس معماری ایران، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری است. موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری که از سال 1385 فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرده است و موسسه ای در حال رشد و توسعه به شمار می رود، بعنوان برگزار کننده نخستین دوره کنفرانس معماری ایران از سوی دبیرخانه دائمی کنفرانس و صاحب امتیاز آن، انتخاب شده است. 

 

  • سایر حامیان معنوی کنفرانس معماری ایران:

- دانشگاه فردوسی مشهد

- دانشگاه علم و صنعت ایران

- دانشگاه هنر

- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

- دانشگاه شهید باهنر کرمان

- دانشگاه پیام نور کشور

- موسسه آموزش عالی خاوران

- صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

- جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین

- قطب علمی معماری اسلامی

- انجمن علمی معماری وشهرسازی ایران

- انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی

- مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه ها

- مرکز مدیریت طراحی پایدار

- اندیشکده صنعت و فناوری آصف

- فصلنامه تخصصی بوم

 

 

کنفرانس معماری ایران , گذشته , اکنون و آینده با مضمون ویژه , فضاهای مذهبی و آئینی , مذهبی و آئینی , معماری ایران , دانشگاه اقبال , طباطبایی , محمد باقر طباطبایی

 

 

  • آدرس مکان برگزاری کنفرانس:

خراسان رضوی، مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان ٩، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

  آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی - مشهد - بلوار قرنی - خیابان قرنی 21- مجتمع مجد جاودان - واحد 351

 تلفن: 37134351-051

 فکس: 37134351-051

 تلفن پشتیبانی: 09151241403

 ایمیل دبیرخانه: info@irarchconf.ir

 زمان تماس: شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 صبح تا 15 بعدازظهر

 

  • جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید ... 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: کانال دیده بان معماری

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری