تکنولوژی

عکس - دستگاه تشخیص فونت و رنگ  FIONA O’LEARY’S

دستگاه تشخیص فونت و رنگ FIONA O’LEARY’S

تاریخ انتشار : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵

عکس - گجت باور نکردنی آئودی

گجت باور نکردنی آئودی

تاریخ انتشار : ۰۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵

عکس - رنو الکتریکی Trezor آینده ای نو

رنو الکتریکی Trezor آینده ای نو

تاریخ انتشار : ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵عکس - نیمکت های خورشیدی Soofa در آمریکا

نیمکت های خورشیدی Soofa در آمریکا

تاریخ انتشار : ۲۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵

عکس - چراغ قوه کوچک Biolite

چراغ قوه کوچک Biolite

تاریخ انتشار : ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۵


عکس - سطل زباله‌ مدرن

سطل زباله‌ مدرن

تاریخ انتشار : ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵

عکس - کامپیوتر منحنی HP ENVY

کامپیوتر منحنی HP ENVY

تاریخ انتشار : ۰۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵

عکس - قاب باطری Prong

قاب باطری Prong

تاریخ انتشار : ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۵


با ما همراه شوید
تبلیغات
معماری