تکنولوژی


عکس - گجت باور نکردنی آئودی

گجت باور نکردنی آئودی

تاریخ انتشار : ۰۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵

عکس - رنو الکتریکی Trezor آینده ای نو

رنو الکتریکی Trezor آینده ای نو

تاریخ انتشار : ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵


عکس - خلاقیت در طراحی ،نگهدارنده مداد

خلاقیت در طراحی ،نگهدارنده مداد

تاریخ انتشار : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵

عکس - نیمکت های خورشیدی Soofa در آمریکا

نیمکت های خورشیدی Soofa در آمریکا

تاریخ انتشار : ۲۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵


عکس - چراغ قوه کوچک Biolite

چراغ قوه کوچک Biolite

تاریخ انتشار : ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۵

عکس - سطل زباله‌ مدرن

سطل زباله‌ مدرن

تاریخ انتشار : ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵


با ما همراه شوید
تبلیغات
معماری