هتل Narvil ، اثر تیم معماری KM Rubaszkiewicz ، لهستان

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۱۰۹۹ ، بازدید:۶۱۷۰

مکان : Warsaw, Poland
سال : 2012
مشاور طراحی معماری : KM Rubaszkiewicz
مجری : Budimex S.A.
زیربنا پروژه : 47500 مترمربع
عکس : Yassen Hristov

طراحی داخلی : KM Rubaszkiewicz sp. z o. o. 

 

هتل Narvil و مجموعه های وابسته به آن ، از جمله مجموعه های اسپا و سالن های کنفرانس ، در Serock لهستان درنزدیکی دریاچه Zegrzyńskie و حدود 40 کیلومتری Warsaw واقع شده است . در واقع این مجموعه ترکیبی از یک هتل مجلل ، مرکز همایش های مدرن و مجموعه آبی و ماساژ منحصر به فرد می باشد . جانمایی سایت پروژه در مجاورت رودخانه و نیز جنگلی زیبا ، سبب شکل گیری فضایی شگفت انگیز شده است .

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

اولویت در طراحی این مجموعه،طراحی ساختمانی بود تا دارای هماهنگی کامل با زمینه و محیط زیست بوده و کمترین دخالت را در سایت داشته باشد . درختان موجود در سایت پروژه ،الهام بخش اصلی ایده های طراحی این هتل می باشند ،که توسط تیم معماری KM Rubaszkiewicz پرورش یافته و این مجموعه زیبا شکل گرفته است.

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

در زمینه موضوع ذکر شده فوق ، زیبایی، سن و انرژی که ماهیت وجودی یک درخت به انسان می دهد، تاثیر بر روند فکر کردن بر روی پروژه دارد ، این موارد سبب شکل گیری جداره ای با فرم ارگانیک و هماهنگ با محیط اطراف ، در اطراف فضاهای کافه تریا ، کریدور ها ، آپارتمان ها ، استخر های شنا و ماساژ و . . . شده است .

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

بلوک های ساختمانی توسط جنگل های بلوط موجود به یکدیگر مرتبط می باشند و بدین واسطه طبیعت نیز به درون فضاهای معماری نفوذ پیدا می کند . سرمایه گذاری بر روی پروژه در سال 2008 آغاز شد ، هنگامی که KM Rubaszkiewicz sp. z o.o مسئولیت طراحی این پروژه را به دست گرفت ، هدف ،ساخت مجموعه ای با روح و زنده و نیز تا حدی رمز آلود بود .

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

این مجموعه اقامتی،دارای محیطی عرفانی و رمز آلود می باشد ، فضاهای پرپیج و خم، درختان بسیار ، آکواریوم ،آبشار ، جداره های سبز عمودی و . . .  که بر جذابیت و منحصر به فرد بودن فضا می افزاید . معمار پروژه، از ابتدا تا طراحی جزئیات پروژه حضور مستمر داشته و از هر جنبه ای،حضور وی ملموس بوده است.

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

هتل Narvil , تیم معماری , KM Rubaszkiewicz , لهستان , هتل , Narvil , اقامتی , اسپا , مرکز همایش , سالن کنفرانس , ستاوین , پروژه های معماری , طراحی پایدار

 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .