مرکز حمل و نقل مرکز تجارت جهانی ، اثر معمار Santiago Calatrava ، نیویورک

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۰۴ / ۰۱ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۵۶۴ ، بازدید:۶۹۲۷

مکان : African Burial Ground National Monument, 290 Broadway, New York, NY 10007, USA
سال : 2016
آرشیتکت (معمار /معماران) : Santiago Calatrava
کارفرما : Port Authority of New York and New Jersey
عکس : Imagen Subliminal, Courtesy of Santiago Calatrava

متریال های اصلی ساخت : Steel, Concrete , Stone , Painted Metal Panels , Glass

 

همراهان عزیز ستاوین ، در این پست با ما همراه شوید تا نگاهی به جدیدترین پروژه ، از آثار سانتیگوکالاتراوا در نیویورک با موضوع حمل و نقل داشته باشیم . ایستگاه و مرکز حمل و نقل مربوط به مرکز تجارت جهانی در نیویورک که در سال 2016 توسط معمار سرشناس Santiago Calatrava ، طراحی و اجرا گردیده است .

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

این مرکز حمل و نقل ، در سطح خیابان به عنوان ساختاری مستقل از زمینه ، در محور و لبه جنوبی پلازای Wedge of Light واقع شده است . طرح جامع این منطقه توسط دانیل لیبسکیند (Daniel Libeskind ) ، تهیه شده است . در این طرح , سایت پروژه در شمال ، غرب و شرق به خیابان های Fulton ، Greenwich  و  Church، و در بخش جنوبی به مجموعه برج های بلند مرتبه محدود می گردد و با سایر فضاهای شهری و سبز همچون Park Row از City Hall Park به خیابان Paul’s churchyard در ارتباط است .

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

ساختار قوسی و بیضوی شکل ، تقریبا به طول 350و عرض 115 در وسیع ترین حالت خود می باشد و در راس بالا به ارتفاع 96 می رسد . این سازه فولادی دنده ای شکل ، به مثابه یک جفت سایبان و بال  باز شده می باشد . دسترسی به قسمت Oculus از طریق دو ورودی ، که در بخش شرقی و غربی بنا در جداره های منحنی شکل و منتهی به آکس ساختمان های خیابان های   Church  و Greenwich قرار گرفته اند ، تامین می گردد .

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

دسترسی به تراز پایین تر در ارتفاع حدود 22متر پایین تر از طریق آسانسور های شیشه ای استوانه و متقارن ، پله و پله های برقی امکان پذیر است . سطح زیرین دارای ابعاد تقریبی 400*216 بوده و امکان دسترسی به MTA 1 ، خط مترو R  و E ، برج های 2 ،3 ، 4 و همچنین گالری ها و فروشگاه های خرده فروشی وجود دارد . با تیم تخصصی ستاوین ( شبکه معماری ایران ) همراه باشید تا با این ایستگاه عمومی حمل و نقل شهری و نیز ترجمه جدیدترین پروژه های روز دنیا در سایر بخش ها بیشتر آشنا شوید . . .

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

کالاتراوا در مورد طراحی این فرم تندیس گون می گوید : " این پروژه از طریق تکرار مدولی از سازه های فولادی دنده ای شکل که یک ترکیب پیچیده را شکل می دهند،ایجاد شده است. از شاخص های پروژه ، هدایت نور به سطوح زیرین می باشد . متریال فواصل مابین کلیه سازه ها در طرح از شیشه بوده و بدین جهت نور به عنوان یک عنصر ساختاری عمل می کند . در شب نیز حجم پروژه ، همچون فانوسی درخشان در میان برج های اداری و تجاری و در مجاورت سایت مرکز تجارت جهانی می درخشد " ، به گفته کالاتراوا این بنا یادآور پانتئون در رم می باشد . . . با ستاوین همراه باشید . . .

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

 

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

قطب حمل و نقل , مرکز تجارت جهانی , معمار , Santiago Calatrava , نیویورک , سانتیاگو کالاتراوا , سانتیاگو , کالاتراوا , World Trade Center , Transportation Hub , World Trade Center Transportation Hub , ستاوین , مرکز حمل و نقل , آمریکا

 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین) , archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .