قصه شهر چهارم : سازماندهی یک فرایند یا ترسیم یک طرح جامع

مجموعه: قصه شهر ، نویسنده جمیله منتظر تربتي ، تاریخ انتشار: ۲۱ / ۰۴ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۷۹۱ ، بازدید:۱۹۳۶

نشست : قصه شهر چهارم

موضوع : سازماندهی یک فرایند یا ترسیم یک طرح جامع

توسعه شهری پایدار با تکیه بر تجارب شهرسازی کشور سوئد

ارائه دهنده : کیوان صابری

دبير گفت و گو : جمیله منتظر تربتی

مکان : سناباد 41،چها راه اول سمت راست، سالن جلسات پژوهشکده ثامن 

زمان : سه شنبه 21  تیر ماه  , ساعت ١٧ تا ٢٠

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

 

هزاره سوم‌ با روند رو به رشد شهرنشینی روبروست. همزمان تغییر سبک زندگی چالش های جدیدی را در فضاهای شهری بوجود آورده است. 

در دهه های اخیر، بدنبال بهبود شرایط اقتصادی و احساس نیاز به داشتن سطح زندگی بالاتر از سوی شهروندان، طرح های توسعه شهری و کیفیت بخشی به فضاهای شهری در مرکز توجه دولت ها و حکومت های محلی قرار گرفته است.

اما در مقایسه با سیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، روند انجام پروژه های توسعه شهری نیز مشمول دگرگونی شده اند. 

در این مجال سعی بر این است که با بررسی تجارب دو دهه اخیر در کشور سوئد (به عنوان کشوری پیشرو در زمینه توسعه پایدار)، نگرش جدید در انجام اینگونه پروژه ها را بررسی کرده و در قصه چهارم از مجموعه دورهمی های «قصه شهر» با حضور اساتید و همکاران حرفه ای،  تفاوت دو نگرش محصول گرا و فرآیند محور در طرح های توسعه شهری را به گفتگو بنشینیم."

 

قصه چهارم حول یک تجربه در حوزه برنامه ریزی شهری در کشور سوئد شکل گرفت. مهندس صابری، کارشناس ارشد طراحی شهری پایدار،  در آغاز با ارایه تصویری از تحولات اقتصادی سوئد در دهه های اخیر و تاثیر آن بر منطقه مشترکی میان دانمارک و بخش جنوبی سوئد، به شکل گیری فرصت هایی اشاره کردند که به نوعی سبب ساز شروع پروژه های بزرگ مقیاس نوسازی و بهسازی شهری در آن منطقه شدند. پروژه ‌منتخب در وسعت ۱۰۰ هکتار و در شمالی ترین نقطه این منطقه اقتصادی، یعنی شهر هلسینبورگ قرار دارد.

برشمردن فرآیند طرح تا پیش از اعلان مسابقه برای انتخاب گزینه برتر، حاکی از روش های مختلف مشارکت پذیری میان طیف های گوناگون مردم ، از سرمایه گذاران و مالکین، تا شهروندان عادی شهر و حتی کودکان بود. روندی که ۳ سال به طول انجامید و در نهایت با برنامه ریزی دقیق برای یک مسابقه شهری، به مرحله طراحی وارد شد. فرآیندی که به گفته برنامه ریزان آن در مدت زمانی تقریبی ۳۰ ساله، قدرت بازگشت و اصلاح از چشم انداز طرح تا پلان های ساختاری را به آنها میدهد. 
اختیارات تام برنامه ریزان در تصمیم گیری ها و هدایت پروژه در این پروسه زمانی طولانی، امکان استفاده از متخصصین و حتی نظر شهروندان در جای جای برنامه، تکیه مداوم بر تحقیقات و مطالعات با کمک فضاهای دانشگاهی، انعطاف پذیری و توجه به چالش های روز و به زبانی دیگر، برنامه ریزی open source ،  متضمن اجرای با کیفیت برنامه و طرح خواهند بود.

در بخش گفتگوی صمیمانه، همکاران و اساتید محترم با ارایه تجربیات خود در حوزه آموزشی و حرفه ای به بررسی چالش ها و چگونگی تحقق پذیری این تجارب در پروژه های بومی پرداختند. 
همچنین موضوع مشارکت پذیری به عنوان یکی از مهمترین دغدغه ها، بخش زیادی از گفتگو را به خود اختصاص داد. و سوالهایی در مورد چگونگی انطباق الگوها با شرایط اجتماعی ایران چه از طرف شهروندان و چه از سوی برنامه ریزان‌ مطرح گردید.
از دیگر موضوعات مورد بحث، ویژگی های یک فرآیند open source و جایگاه تصمیم گیران در چنین سیستمی بود.

در پایان، به خاطر جذابیت گفتگو و سوالات تازه ای که‌ مجال بحث نیافتند، قرار بر این شد تا در قصه شهری دیگر با ارایه تجربه ای مشابه؛ به جنبه های دیگر این فرآیند بپردازیم.

 

 

* ضمن سپاس از دوستان حاضر در قصه شهر چهارم ، گزارش تصويري اين جلسه تقديم مي گردد. . . 

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

قصه چهارم (21 تیرماه 1395)

 

در ارتباط با قصه شهر :

تجربه گفتگو يكي از مهم ترين دستاوردهاي انساني است. امري كه با گذر زمان آن را به يك ضرورت حتمي در مناسبات جاري ما تبديل نموده است. 
تصور بر اين بود كه با گسترش ابزارهاي ارتباطي، جايگزين مناسبي براي گفتگوي رو در رو به عنوان كهن ترين نوع ارتباط پديد آمده است. اما اكنون با عبور از تجارب دهه گذشته تقريبا روشن شده است كه بهترين نوع ارتباط گونه اي است كه بتواند علاوه بر كلمات، لحن ، حس ، چهره و ساير ويژگي هاي بياني افراد را منتقل نمايد.
مشهد با تمامي فرصت هايش، امروز بيش از هر زماني به گفتگو و يا حتي تمرين گفتگو ميان نخبگان خود نيازمند است.
 "قصه شهر" تلاشي گروهي است كه مقرر دارد دوشنبه هر هفته ميزبان جمعي از کارشناسان حرفه ای حوزه شهرسازی باشد كه پيرامون يك يا چند تجربه در حوزه شهری، گفتگويي را صورت دهند.
 

 

از طریق لینک ذیل می توانید به کانال قصه شهر در تلگرام دسترسی داشته باشید ... 

https://telegram.me/ghessehshahr

 

از طریق لینک ذیل می توانید به پیج فیسبوک قصه شهر دسترسی داشته باشید ... 

https://www.facebook.com/groups/ghessehshahr/

 

قصه شهر چهارم , دوشنبه های شهرسازی , شهرسازی , شهرساز , سازماندهی یک فرایند , ترسیم یک طرح جامع , طرح جامع , فضاهای شهری , شهرنشینی

 

از كليه علاقه مندان به این موضوع دعوت می شود تا با حضور در جلسه، حاضرین را از نظرات خود بهره مند سازند. با توجه به محدوديت تعداد در جلسات، جهت اعلام حضور قطعی به  @j_montazer  در تلگرام پیام ارسال فرماييد.

از اين جهت از همه نخبگان حوزه شهرسازی دعوت مي شود تا جهت ارائه در "قصه شهر" با اَدمين ارتباط حاصل نمايند.  همچنين با توجه به ضرورت محدوديت تعداد حاضرين در جلسات گفتگو محور، علاقه مندان مي توانند بعد از طرح موضوع هر جلسه، با پيام به اَدمين آمادگي خود را جهت حضور اعلام نمايند.

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین)

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .