ایستگاه مدرن شهری Nørreport ، اثر تیم طراحی Gottlieb Paludan و COBE ، دانمارک

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۹۰۹ ، بازدید:۳۲۵۵

مکان : Copenhagen, Denmark
سال : 2015
مشاور طراحی معماری : Gottlieb Paludan Architects , COBE Architects
همکاران طراحی : SWECO, Bartenbach
مجری : GH Form, HSM Industry, Lamberts
عکس : Courtesy of Gottlieb Paludan Architects, Jens Lindhe, Ole Malling

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به ایستگاه Nørreport ، در کپنهاگ ، یکی از شلوغ ترین مراکز حمل و نقل در دانمارک داشته باشیم ... این سبک از ساخت ایستگاه ها در سال 1916 ساخته و در سال 1934 به صورت مدرن بازسازی شد و در سال 2012 نیز با توجه به نیاز های روز، به روز گردید . این ایستگاه در مرکز شهر کپنهاگ ، به جهت پاسخگویی به نیاز های عابرین پیاده و دوچرخه سواران به صورت متمرکز و در ارتباط با فضای باز شهری طراحی و اجرا گردید است .

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

چند ساختمان در بخش جلوخان پروژه با پوشش پوسته ای از شیشه و پلانی گرد و منحنی برای ایجاد امنیت برای مخاطبین جانمایی شده است .متریال های به کار رفته در طرح با هدف تامین ، تعمیر و نگهداری مناسب و مقرون به صرفه از بتن سفید، گرانیت ، شیشه و فولاد ضد زنگ استفاده شده است . در زمان های تاریک شدن هوا ، نورپردازی برج های تهویه سیستم زیرزمینی  تاکید بیشتر بر نشانه شهری و لندمارک بودن طرح دارد . با ستاوین همراه باشید تا با این پروژه شهری و تاثیرگذار بر بهبود سیستم حمل و نقل شهری دانمارک بیشتر آشنا شوید ...

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

فضاهای طراحی شده دارای کنج و فضاهای پشت با توجه به موضوع امنیت ندارند و در مجاورت این بخش ها , فضاهای پارک دوچرخه و نیز فضای مطالعه پیش بینی شده است , دسترسی ها و پلکان سیستم زیرزمینی نیز از همین فضاها صورت می پذیرد .

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

فضاهای جلوخان به عنوان توسعه طرح , دسترسی فضاهای پیاده رو و موضوع پیاده محوری اختصاص داده شده است به گونه ای که ترافیک به صورت مستقیم به این مناطق هدایت می شود , در این پروژه محل پارک برای بیش از 2100 دوچرخه پیش بینی شده است .

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

این فضاهای پیش بینی شده روزانه توسط 350 هزار مسافر قطار و عابرین استفاده می گردد , بدین جهت یکی از پر رفت و آمد ترین مناطق شهری را در دانمارک شکل گرفته است . بنابراین یکی از اهداف پروژه , بازتاب و نمایشی از یک فضای پرجنب و جوش و پویای شهری بود و نیز معرفی کپنهاگ به عنوان یکی از بهترین شهرهای جهان برای استفاده دوچرخه سواران می باشد که تیم طراحی معماری پروژه متشکل از  Gottlieb Paludan Architectsو  COBE Architects , به خوبی از پس آن برآمده اند . با ستاوین همراه باشید ...

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

به گفته معمار پروژه , هدف در این طرح , تبدیل فضای پر جنب و جوش شهری , به فضایی ایمن , همراه با آسایش , استراحت و نشستن و تماشای جهان در کنار پویایی و رفتارهای شهری مخاطبین  بوده است . با ستاوین ( شبکه معماری ایران ) همراه باشید ... 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

 

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

ایستگاه Nørreport , تیم طراحی , Gottlieb Paludan و COBE , دانمارک , Architects , Nørreport Station , Station , ایستگاه , حمل و نقل , دانمارک , کپنهاگ

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین) , archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری