مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF ، اثر معماران Colkitt & Co ، آمریکا

مجموعه: پروژه های معماری ، مترجم مرجان دولتی ، تاریخ انتشار: ۰۴ / ۰۳ / ۱۳۹۶ ، شناسه: ۲۳۶۳ ، بازدید:۲۱۸۶
مترجم مقاله

مکان : 9591 Waples Street, San Diego, CA 92121, United States
سال : 2011
مشاور طراحی معماری : Colkitt & Co
کارفرما : Challenged Athletes Foundation
عکس : Cheryl Ramsay

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF داشته باشیم ... ساختمان اصلی این پروژه توسط معماران Colkitt & Co طراحی شده که در Mira Mesa (San Diego) واقع شده است ، این فضای بازسازی شده یک مجموعه ترکیبی برای رویدادهای اجتماعی، فضاهای کاری ، و فعالیت های ورزشی می باشد .

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

یک فضاهای زنده که با رنگ های شاد پوشیده شده است همچنین یک مکان برای هواداران کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF می باشد و یک محیط مناسب برای به چالش کشیدن بازی ورزشکاران.هدف از ایجاد این فضا دعوت کارکنان، ورزشکاران ، و مهمانان کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF بوده است .

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

برقراری ارتباطات خارج از محیط های همیشگی تا به ورزشکاران کمک کند بیشتر با یکدیگر در تعامل باشند ،این ساختمان دارای نمای ابتکاری است، که یک هویت جسورانه ایجاد کرده و به گونه ای طراحی شده که اجازه می دهد نور طبیعی به آرامی به فضاهای داخلی نفوذ کند ، فضاهای داخلی نیز به گونه ای طراحی شده اند تا نیاز های کاربران به تفریح، کار،ورزش،جمع های دوستانه را به خوبی برآورده کنند.

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

در بازسازی این مجموعه ساختار طبیعی و قدیمی ساختمان حفظ شده بنابراین از موادی مانند سازه های چوبی، تیرچه، دیوار برشی ،نرده ها و تیر های سقف از جنس فلز استفاده شده است،همچنین این مجموعه ورزشی دقیقا مشابه ساختمان ورزشگاه های جدید ارتقا یافته است  . با ستاوین همراه شوید ... 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

 

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

مجموعه ورزشی و اداری کنفدراسیون فوتبال آفریقا CAF , معمار , Colkitt & Co , آمریکا , مجموعه ورزشی , کنفدراسیون فوتبال آفریقا , CAF , Challenged Athletes Foundation , Hollis Brand Culture

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: ستاوین ( شبکه هنر و معماری ایران ) , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری