پروژه های معماری
افراد
دیزاین - طراحی
تکنولوژی
رویدادهای معماری
آموزشهای معمارانه
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
ویدیو های معماری
افراد
آموزشهای معمارانه
پروژه های معماری
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
دیزاین - طراحی
ویدیو های معماری
تکنولوژی
رویدادهای معماری

مرکز نوآوری Watt Family ، اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will ، کارولینا شمالی

مجموعه: پروژه های معماری ، مترجم مرجان دولتی ، تاریخ انتشار: ۱۱ / ۰۸ / ۱۳۹۶ ، شناسه: ۲۵۵۴ ، بازدید:۱۷۶۴
مترجم مقاله

مکان : Sigma Dr, Clemson, South Carolina, United States
سال : 2016
مشاور طراحی معماری : Perkins+Will
کارفرما : Turner Construction
طراحی سازه : 4SE
زیربنا پروژه : 77000 فوت مربع
عکس : Jonathan Hillyer, Michelle Litvin

تیم IT پروژه : DataCom Design Group

 

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به یکی از مراکز نوآوری که با ایده جذب خلاقیت‌ها و نوآوری‌های افراد ایجادشده‌ اند و به دنبال عرضه یک محصول به بازار هستند و البته محصولی که بر مبنای دانش و پژوهش ساخته شده باشد , داشته باشیم ... امروزه ازجمله عواملی که ایجاد مراکز نوآوری را به یک نیاز تبدیل کرده است، به وجود آمدن تغییرات سریع در فناوری‌های روز دنیا و مسائل اجتماعی جامعه امروز است.

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

مرکز نوآوری Watt Family دانشگاه کلمسون نیز یک محیط منحصر به فرد را فراهم کرده تا در آن فن آوری های پیشرفته آموزشی باعث تقویت مشارکت دانش آموزان و مشارکت صنعت برای حل مشکلات دنیای واقعی شوند . این پروژه در یک سایت طولانی و باریک در کنار یک کالج با فرم چهارگوش واقع شده است .

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

ورودی ساختمان از دو مثلث کوتاه تشکیل شده که از هم فاصله دارند همچنین مسیر عابر پیاده از شمال و جنوب ساختمان دسترسی به فضای گالری را راحت تر کرده است ، تراس هم در طبقه بالا سمت شرقی ساختمان واقع شده است در فضای داخلی نیز نمایشگر رسانه ای مشبک 210 پایی به عنوان نشان ظاهری از نوآوری در داخل ساختمان عمل می کند . با ستاوین همراه باشید .

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

نمای ساختمان هم به گونه ای طراحی شده که علاوه براینکه دیدگاه خوبی از داخل به خارج از مرکز دارد به صورت سایبان برای فضای داخلی عمل میکند ،در حقیقت مرکز نوآوری خانواده وات دانش آموزان را قادر می سازد تا با استفاده از تکنولوژی قرن بیستم و تسهیل همکاری میان رشته ای در یک فضای الهام بخش ، ایده های خود را به واقعیت تبدیل کنند و به جامعه ارائه دهند.

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

 

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

مرکز نوآوری Watt Family , اثر تیم طراحی معماران Perkins و Will , کارولینا شمالی , مرکز تحقیقاتی , مراکز تحقیقاتی , نوآوری , تحقیقات , Watt Family , کارولینا , آمریکا , Will , Perkins

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری