خانه Lake View House , اثر تیم طراحی grupoarquitectura , مکزیک

مجموعه: پروژه های معماری ، نویسنده مرجان دولتی ، تاریخ انتشار: ۱۲ / ۰۹ / ۱۳۹۶ ، شناسه: ۲۵۶۶ ، بازدید:۱۰۹۱
نویسنده مقاله

مکان : Valle de Bravo, Mexico
سال : 2017
مشاور طراحی معماری : grupoarquitectura
همکاران طراحی : Daniel Álvarez, Rosa Lòpez, Susana Lòpez, Erick Ríos, Tomás Álvarez
مجری : Ecostudio, EA Ingeniería, Piso 18
زیربنا پروژه : 1500 مترمربع
عکس : Agustín Garza

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به خانه Lake View House , با دید و چشم انداز منحصر به فرد به دریاچه در مکزیک داشته باشیم ... کانسپ حجمی این خانه مسکونی به صورت دو حجم می باشد , که به وسیله راه پله منتهی به حیاط از هم جدا شده اند ، این حجم های بتنی با تیرهای چوبی در نما به خوبی ترکیب شده اند , علاوه براین حجم هایی که رو به تراس های شرقی و غربی باز میشوند به خوبی از نور طبیعی روز بهره مند میشوند .

 

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

 

فضاهای داخلی در طبقات از چوب بلوط پوشیده شده اند و در همه قسمت های سقف پوتر ها و تیرهای چوبی به کاررفته است , فضاهای عمومی از بتن ، تراس و فضای اطراف استخر نیز با سنگ مرمر و تراورتن خاکستری پوشیده شده اند , تمام مبلمان برای فضای داخلی وارداتی هستند . با ستاوین همراه باشید ... 

 

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

 

این ساختمان مسکونی مجهز به  سیستم بازیافت فاضلاب برای آبیاری گیاهان و سیستم تصفیه آب میباشد علاوه براین برای گرم شدن آب و تولید برق هم از پانل های خورشیدی استفاده شده است .

 

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

خانه مسکونی , چشم انداز , منحصربفرد , دریاچه , طراحی خانه , خانه , مسکونی , ویلا , طراحی ویلا , فضای باز , طراحی نما , grupoarquitectura , محوطه , Lake View House , دید دریاچه , Valle de Bravo , Mexico , مکزیک , concept , ایده , Valle de Bravo

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .