خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا

مجموعه: پروژه های معماری ، مترجم مرجان دولتی ، تاریخ انتشار: ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۶ ، شناسه: ۲۶۰۸ ، بازدید:۲۶۲۳
مترجم مقاله

مکان : Subiaco, Australia
سال : 2014
مشاور طراحی معماری : Luigi Rosselli
آرشیتکت (معمار /معماران) : Luigi Rosselli, Kristina Sahlestrom
همکاران طراحی : Kristina Sahlestrom, David Mitchell
طراحی منظر : William Dangar
مجری : Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth
طراحی سازه : PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting
عکس : Edward Birch

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به خانه مسکونی با محوطه ای به فرم بیضی شکل در Subiaco , استرالیا , داشته باشیم ... به گفته معمار پروژه , وقتی از خیابان به حجم این خانه مسکونی نگاه میکنید , به نظر میرسد رازی را در درون خود پنهان کرده است , این راز به صورت یک حیاط بیضی شکل در مرکز این خانه مسکونی طراحی شده است , که به خوبی با حجم مربع شکل ساختمان هماهنگ شده است .

 

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

 

این حیاط بیضوی از نظر طراحی نقطه کانونی به گونه ای در مرکز خانه مسکونی واقع شده که درب ورودی جلو ساختمان و درب پشتی ساختمان ادامه دارد , از درب ورودی به خوبی میتوان حیاط اتاق خواب و نشیمن که جز فضاهای صمیمی و خصوصی هستند را مشاهده کرد . با ستاوین همراه باشید ,  زمین چمن و درخت بالغی که در این حیاط پرورش یافته اند , توسط مالک خانه که یک زن و شوهر جوان هستند میباشد .

 

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

 

دورتادور حیاط یک ایوان پوشیده شده با چوب طراحی شده که میتوان بر روی این مرز میز و صندلی قرار دارد به گونه ای که این نوار چوبی از هر قسمت خانه در دسترس است پوشش دیوار های ایوان و سقف از پروفیل های آلومینیومی میباشد  با مواد مدرن تر از قبیل فولاد ضد زنگ بتنی و فولادی سیاه و سفید، جلوی پنجره های معاصر و مبلمان اسکاندیناوی.

 

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

خانه Subiaco , خانه ای با حیاط مرکزی بیضی شکل , اثر تیم Luigi Rosselli , استرالیا , Subiaco, Australia , Luigi Rosselli , Luigi Rosselli , Kristina Sahlestrom , Edward Birch , Kristina Sahlestrom, David Mitchell , Tony Hollingsworth of Omega Homes, Perth , PG Airey & Associates Pty Ltd T/A Airey Taylor Consulting William Dangar , بیضی , خانه , مسکونی , حیاط مرکزی , بیضی شکل

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .