پروژه های معماری
افراد
دیزاین - طراحی
تکنولوژی
رویدادهای معماری
آموزشهای معمارانه
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
ویدیو های معماری
افراد
آموزشهای معمارانه
پروژه های معماری
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
دیزاین - طراحی
ویدیو های معماری
تکنولوژی
رویدادهای معماری

آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , اثر استودیو طراحی Paleko architektu studija , لیتوانی

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۶۷۸ ، بازدید:۶۱۶

مکان : Kairėnų g. 43, Vilnius 10105, Lithuania
سال : 2016
مشاور طراحی معماری : Paleko architektu studija
آرشیتکت (معمار /معماران) : R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė
کارفرما : Vilnius University
مجری : UAB Rekreacine statyba
زیربنا پروژه : 1000 مترمربع
عکس : Norbert Tukaj

در این پست با شبکه هنر و معماری ستاوین همراه باشید تا نگاهی به آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , اثر استودیو طراحی Paleko architektu studija , در لیتوانی داشته باشیم ... حجم کلی و عناصر حجمی ساختمان اولیه آزمایشگاه و نیز عناصر کوچک خارجی آن مانند دود کش و خروجی های سقف و حتی ویژگی های معماری آن قبل از بازسازی در تضاد کامل با ساختمان های اصلی باغ گیاه شناسی بوده است.

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

عناصر جدید در بازسازی ساختمان که شامل یک آسانسور و گلخانه ای زیبا میشوند به نمای جنوبی ساختمان به گونه ای متصل شده اند که تشکیل یک حجم مستطیل را داده اند از طرفی کل نما ساختمان با گیاهان سبز طبیعی پوشیده شده تا حس آرامش را به کاربران القا کند. نما سبز این پروژه در بازسازی با ساختار فلزی به ابعاد 1،3 متر محاصره شده است , این ترکیب شامل سه ردیف ستون فلزی میشود که بستر گیاهان سبز را تشکیل داده است .

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

در تابستان نیز تنوع گیاهان، فاصله بین ستون ها را کاهش می دهد و این امر باعث میشود تا ساختمان در برابر گرمای بیش از حد آفتاب محافظت شود.بازدیدکنندگان بر روی بام این ساختمان میتوانند به خوبی منظره باغ گیاه شناسی را تماشا کنند. سقف نیز که توسط دو درب راه پله به سه قسمت فضای باز میانی تراس جنوبی تحت پوشش فلزی و باغ با نیمکت های بلند در قسمت شمالی تقسیم شده است به عنوان یک چشم انداز تفریحی استفاده می شود .

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

 

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

طراح Matteo Thun & Partners , معمار , R. Palekas, B. Puzonas, V. Lingė , زیربنا پروژه , 1000.0 , مترمربع , مکان , لیتوانی , سال , 2016 , عکاس , Norbert Tukaj , معماری , معمار , شبکه معماری , شبکه هنر و معماری , هنر و معماری , شبکه هنر و معماری ایران , آزمایشگاه باغ گیاه شناسی VU , استودیو طراحی , Paleko architektu studija , لیتوانی , آزمایشگاه , VU Botanical Garden Laboratory , باغ گیاه شناسی , Botanical Garden , گیاه شناسی , Laboratory , م ع م ا ر ی

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری