مرکز مطالعات عربی Sheikh Nahyan , اثر تیم طراحی Fouad Samara Architects , لبنان

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۸۱۱ ، بازدید:۱۱۴۹

مکان : Koura, Lebanon
سال : 2015
مشاور طراحی معماری : Fouad Samara Architects
آرشیتکت (معمار /معماران) : Fouad Samara, Jad Abi Fadel, Lara Alam
کارفرما : University of Balamand
مجری : RK Engineering
طراحی سازه : PAG for Engineering s.a.r.l.
تاسیسات الکتریکی : Georges Chamoun Electrical Engineering Office
تاسیسات مکانیکی : Omar Ismail & Partners
زیربنا پروژه : 2567 مترمربع
عکس : Ieva Saudargaitė

 

در این پست با شبکه هنر و معماری ستاوین همراه باشید تا نگاهی به ساختمان مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی Sheikh Nahyan , که به تازگی به مجموعه دانشگاهی بالامند(Balamand) الحاق و به زیبایی در بافت دانشگاه جانمایی شده است , داشته باشیم ...  این انجمن دارای مقاصد تبادل فرهنگی، فکری و مذهبی بوده و هدف آن تجسم روح ترقی در دانشگاه می باشد که نقش خود را به عنوان یک رابط برای تعالی در آموزش، تفکر و گفتگو در جهان عرب و تقویت تعامل موجود بین اعراب به خوبی ایفا می نماید.

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب


  طراحی این مرکز بر اساس مفهوم گفت و گو و تکامل ارتباط بین فرهنگ ها انجام گردیده است . این مرکز در شیب ملایمی از محدوده دانشگاه واقع شده است که دید پیش روی آن بی هیچ مانعی به دریای مدیترانه باز می گردد. که محلی برای برگزاری اجلاس ها، گفتمان ها درباره میراث معماری و زمینه های گسترده فرهنگی القراء و لبنان می باشد.از اهداف این ساختمان جذب اساتید، دانشجویان و بازدیدکنندگان عمومی برای مبادله فکری-فرهنگی در یک پلت فرم و از سوی دیگر نشان دادن تصویری از دنیای مترقی اعراب به جهان می باشد.

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

این مجموعه دارای ساختار قلعه ای شکل نبوده و به نوعی تفسیری از حیاطهای سنتی مشرقی است که این فضا به تمامی ساختمان های اطراف دسترسی داشته و دارای محیطی باز به روی آنها می باشد و از سویی دیگر محل اجماع و گذر تمامی محل های یک مجموعه بزرگتر به حساب می آیند. به مانند تمامی دانشکده های این مجموعه دانشگاهی این ساختمان نیز بازشویی به سمت غرب دارد که نشان و سمبل آمادگی جهان عرب برای گفت و گو و ارتباط فرهنگی با غرب است.

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

دسترسی به ساختمان از طریق خیابان های اطراف و فضا های مجاور بسیار آسان است که خود جلوه گر در دسترس بودن ارتباط برای همگان می باشد. Fouad Samara با استفاده از یک فرآیند طراحی دقیق و بدون توجه به سبکهای خاص، در سدد ایجاد یک قطعه بومی از معماری که حامل پیام فرهنگی و فکری این مجموعه باشد بر آمد که مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی ترجمه عینی و صادقانه ای از این روح و الهام است.

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

مرکز مطالعات عربی , مطالعات , Sheikh Nahyan , معمار , فواد سامارا , محل , کورا , لبنان , مساحت , 2567 مترمربع Sheikh Nahyan Centre for Arabic Studies , Intercultural Dialogue , Fouad Samara Architects , مرکز مطالعات , Arabic Studies , شبکه هنر و معماری , Lead Architects , فرایند طراحی , Fouad Samara , Jad Abi Fadel , Lara Alam , مرکز مطالعات عربی و گفتگوی بین فرهنگی , تفکر و گفتگو در جهان عرب

 

 تصاویر بیشتر در ارتباط با این پروژه مرکز مطالعات عربی Sheikh Nahyan را در ادامه مطلب و در بخش  تصاویر جهت بررسی بیشتر ملاحظه نمایید ... 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .