کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت های شهری

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۵۵۴ ، بازدید:۲۶۷۶

کنفرانس بین المللی عمران , معماری و زیر ساخت های شهری

رویکردهای نوین عمران، معماری و شهرسازی را می توان تأکیدی برکاربست رویکردهای نوین به انسان ، معمار و شهرسازی دانست لذا رفع معضلات عمده و ایجاد فرصت توسعه برای شهرهای کشور در گرو ساخت زیر ساخت های شهری و توسعۀ آن است.

زیر ساخت های شهری، در عمومی‌ترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته  در بخش عمران ، معماری و شهرسازی می‌باشد این واژه در زمینه‌های متفاوت معانی گوناگونی می‌دهد، اما شاید در بسیاری موارد جهت اشاره به جاده‌ها، بزرگراه ها، خیابان ها ، منظر شهری ، معماری پایدار ، پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوائی، فراورده آبی و منابع آبی، مدیریت فاضلاب، مدیریت مواد زائد، چگونگی کار بر روی مواد زائد جامد و مصرف، تولید جریان برق و مخابرات، ارتباطات و سیستمی مختلط که این عوامل کیفیتی را شامل می‌شود، از آن استنباط شود. ممکن است این عوامل گوناگون در مجموع زیرسازه شهری، یا بطور ساده زیرساخت های شهری نامیده شوند، تعریفی جامع از محدوده زیر ساخت نه تنها این تسهیلات عمرانی ، معماری و شهرسازی عمومی می‌باشد، بلکه روش های عملیاتی، مدیریت شیوه‌ها، و سیاست های گسترده‌ای که همراه با تقاضای اجتماعی و دنیای فیزیکی بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند را نیز در بر می‌گیرد.

محدودیت های اجرایی در محیط شهری، هزینه های اضافی بابت کنترل تاثیرات اجتماعی پروژ ه ها، وجود نهادهای متفاوت ، محدودیت بخش عمومی برای اعطای تضمین سرمایه گذاری خارجی و وجود خدمات دولتی رقیب موجب شده است که ساخت و توسعه زیر ساخت های شهری با مشکلات زیادی روبرو شود . البته لازم بذکراست که برای شناسایی و حل چالش های پیش روی این تیپ پروژهای شهری، راهکارهایی برای اجرا آن به صورت علمی و تخصصی وجود دارد که در جای خود قابل بحث و بررسی می باشد امروزه ضرورت توجه به وجود این عناصر کاربردی می تواند حتی پایه های تولید ناخالص ملی برای عرصه صادرات پایدار به کشورهای منطقه و جهان تلقی گردد لذا تقویت هرچه بیشتر عناصر کاربردی زیرساخت های شهری و توسعه آن موجبات باروری و خودباوری مردم یک کشور را نوعاً افزایش داده و آنرا به یک کشور مهم در جهان تبدیل می نماید. . آنچه مسلم است حرکت به سوی توسعه وآبادانی زمانی محقق خواهد شدکه زیرساخت های علمی وعملی موجودباشد، دانشگاه ها ، سازمان های مهندسی وسایردستگاه های اجرایی ضامن ومجری ایجاد این زیرساخت ها می باشند.

از این رو دبیرخانه کنفرانس با توجه به برگزاری موفق کنفرانس های قبلی و بازتاب بسیار گسترده آنها در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری را برگزار نماید. اين کنفرانس به دنبال آن است كه با گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگزاران و مديران، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان موضوع عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ، به تبيين مفاهيم و اهداف آن بپردازد .و فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین در زمینه ی عمران، سازه ، معماری ، زیرساخت های شهری و توسعه شهری باشد . اين کنفرانس باشعار "زیرساخت های شهری پیش نیاز توسعه پایدار" فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران، متخصصان وانديشمندان درحوزه معماري، سازه وتوسعه شهری است. برگزاري اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها ومراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك معماري، سازه، مدیریت شهری، فنآوري هاي نوين، تاثيرسازه درشكل گيري معماري وسايرموضوعات مرتبط با محورهاي کنفرانس را فراهم می سازد. بر اين اساس، دبیرخانه کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

کنفرانس بین المللی عمران , معماری و زیر ساخت های شهری

- اهداف کلی کنفرانس:

    • کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری ، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي معماری، سازه و زیرساخت هاي شهري و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهری ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.

   • ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه عمران ، معماری و زیرساخت های شهری.

   • بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

   • ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با عمران ، سازه، معماری و توسعه پایدار شهری

   • زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت سيستم شهري

   • توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

   • ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری، سازه و توسعه پایدار شهری

   • آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه شهري در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

   • برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه شهري

   • برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس

- اهداف جزیی کنفرانس:

    • بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست

    • بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

    • معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

    • ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در امر ساخت و ساز شهري

    • بررسی موانع و راهكارهاي توسعه زیرساخت های شهری

    • بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و توسعه شهری

    • بررسی مشکلات ساخت و سازهای شهری بخصوص در بعد معماری

    • بررسی مشخصات سازه ومعماری و مختصات کلانشهرها با نگرش حوادث غیر مترقبه

    • بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه شهری و معماری پایدار

    • شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش معماری بومی کلانشهر ها

    • بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه شهر

    • بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر عمران و معماری بخصوص در بعد توسعه و زیرساخت های شهری

    • معرفی فناوريهاي نوين موثر در عمران ، معماری و توسعه شهري

    • ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور

    • آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با عمران ، معماری و توسعه شهري

    • بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها

    • آشنايي با مفاهيم جديد در سازه ، طراحي و برنامه ريزي شهري

 

مهلت ارسال مقالات (چکیده و اصل)     ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات      ۳۰ خردادماه ۱۳۹۴
مهلت ثبت نام در کنفرانس     ۱۰ تیرماه ۱۳۹۴
برگزاری         ۷ و ۸ مرداد ماه ۱۳۹۴

 

اطلاعات تماس :

تبریز / خیابان فارابی / نرسیده به چهارراه آبرسانی / کوی دمشقیه / صندوق پستی 1173-51385

تلفن : 33376643 041

ایمیل : info@icica.ir
زمان تماس : شنبه تا چهار شنبه از ساعت 10 صبح الی 14 بعد از ظهر

وب سایت : http://icica.ir/

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .