ایران (Iran) / مشهد
-  علیرضا اورعی زارع -  لیسانس  رشته معماری -  دانشکده معماری و شهرسازی  ...
نشانی:
مشهد

علیرضا اورعی زارع

معمار
ایران (Iran) / مشهد

حامد شاکری

ایران (Iran)

دنبال کنید 1 دنبال کنندگان

الهه تقی زاده

ایران (Iran)

دنبال کنید 1 دنبال کنندگان

علیرضا اورعی زارع

-  لیسانس  رشته معماری -  دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه آزاد مشهد .

- فوق لیسانس رشته طراحی شهری - پردیس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد .

-  شماره نظام مهندسی :  191020120  

- شماره پروانه اشتغال :  01910000779    ؛  پایه دو طراحی و نظارت , سه اجرا .

- تدریس دانشگاه خاوران مشهد , دانشگاه اقبال لاهوری مشهد

با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری