مطالب مربوط به فرهنگی , هنری و فراغتعکس - موزه The Twist , اثر تیم طراحی BIG , نروژ

موزه The Twist , اثر تیم طراحی BIG , نروژ

تاریخ انتشار : ۲۰ / ۰۷ / ۱۳۹۸

عکس - مرکز هنری Aranya , اثر تیم طراحی Neri&Hu , چین

مرکز هنری Aranya , اثر تیم طراحی Neri&Hu , چین

تاریخ انتشار : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۸

عکس - مرکز فرهنگی Rudong , اثر تیم طراحی TJAD , چین

مرکز فرهنگی Rudong , اثر تیم طراحی TJAD , چین

تاریخ انتشار : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۸بعدی قبلی
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری