ایران (Iran) / مشهد
   سید محمد باقر طباطبایی - محل و تاریخ تولد: مشهد –15 مهر ماه 1348 - تحصیلات ...

محمد باقر طباطبایی

معمار
ایران (Iran) / مشهد

   سید محمد باقر طباطبایی

- محل و تاریخ تولد: مشهد –15 مهر ماه 1348

- تحصیلات و سوابق کاری و حرفه ای:

- کارشناس ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1376

- سرپرست‌آتلیه‌ طراحی‌در شرکت‌ مهندسین‌ مشاور رهداد، 1375 تا 1383

- مسئول دفتر مدیریت طرح پروژه های شهری، گردشگری و بهسازی بافت فرسوده، 1382تا 1385

- مدیر عامل وشرکت گروه مهندسین مدیریت طرح اسوه، 1387 تا 1388

- عضو هیات مدیره شرکت گروه مهندسین مدیریت طرح اسوه، 1389 تا 1392

- عضو رسمی مجمع جهانی مدیریت از 1387تا کنون

- تدریس طراحی معماری و مبانی نظری در دانشگاه های خیام، تربیت معلم سبزوار، آزاد نیشابور و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

- مدیر عامل و رییس هیات مدیره گروه مدیریت و معماری طباطبایی و همکاران ، 1390 تا کنون

- مشاور ارشد طرح ریزی کالبدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عضور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی

- عضو ارشد شورای راهبردی و سیاستگذاری گردشگری خراسان رضوی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

**  معماری و شهرسازی :

- همکاری‌ در تهیه‌ طرح‌ معماری‌ و اجرایی‌ دانشکده‌ پزشکی‌ بیرجند.(مهندسین مشاور پژوهش معماری و شهرسازی)

- تهیه‌ طرح‌ معماری‌ مجموعه‌ مرمر جهت‌ شرکت‌ در مسابقه‌ .(مهندسین مشاور پژوهش معماری و شهرسازی

- همکاری‌ در تهیه‌ طرح‌ معماری‌ و اجرایی‌ هتل‌ بین‌المللی‌ کاوه‌ .(مهندسین مشاور رهداد)

- تهیه طرح‌ معماری‌ و اجرایی‌ مجموعه‌ مسکونی‌ کارکنان‌ سفارت‌ ایران‌ در ترکمنستان‌.(مهندسین مشاور رهداد)

- همکاری‌ در تهیه‌ طرح‌ معماری‌ و اجرایی‌ کارخانه‌ خمیر مایه‌ رضوی‌ .(مهندسین مشاور رهداد)

- طراحی معماری‌ و اجرایی‌ ساختمان‌ اداری‌ شرکت‌ آب‌ و فاضلاب‌ مشهد .(مهندسین مشاور رهداد)

- تهیه‌ طرح‌ معماری‌ مجموعه‌ تجاری‌ و پارکینگ‌ خسروی‌ نو .(مهندسین مشاور رهداد)

- همکاری‌ در تهیه‌ طرح‌ شهری‌ پیاده‌روی‌ خیام‌ .(مهندسین مشاور رهداد)

- تهیه‌ طرح‌ معماری‌ و اجرایی‌ چند مجموعه‌ مسکونی‌ در نقاط‌ مختلف‌ شهر .(مهندسین مشاور رهداد)

- تهیه‌ طرح ‌ معماری‌ و اجرایی‌ مجموعه‌ پذیرایی‌ ارشاد .(مهندسین مشاور رهداد)

- تهیه‌ طرح‌ گردشگاه‌ برون‌ شهری‌ گلستان‌ .(گنجینه ملی آب ایران)

- تهیه‌ طرح‌ گردشگاه‌ برون‌ شهری‌ اخلمد .(گنجینه ملی آب ایران)

- تهیه‌ طرح‌ توجیهی‌ و طرح جامع تأسیس‌ دانشگاه‌ جامع‌ نیشابور .(دانشگاه فردوسی مشهد)

- تهیه‌ طرح‌ معماری‌ و اجرایی‌ بازار روز محله‌ فلاحی‌ .(سازمان میادین شهرداری مشهد)

- تهیه‌ طرح‌ معماری‌ برج‌ آبگیر سد دوستی‌ .(مهندسین مشاور توس آب)

 

** معماری، مدیریت‌ طرح‌ و مدیریت مسابقات :

- مدیریت‌ بر طرح‌ نوسازی‌ و بهسازی‌ بافت‌ پیرامون‌ حرم‌ مطهر، به‌ کارفرمایی‌ شرکت‌عمران‌ و مسکن‌ سازان‌ ثامن‌

- مدیریت‌ بر پروژه‌های‌ گردشگری شهرداری مشهد

- مدیریت‌ بر تهیه‌ طرح‌ معماری پروژه‌های‌ نرگس‌ 1 و 2 (جمعاً 170 هزار مترمربع‌)

- مدیریت بر تهیه طرح معماری پروژه نرگس 3 تا 7 (به مساحت جمعاً 600 هزار مترمربع)

- مدیریت بر مطالعات راهبردی طرح جامع احیا و ساماندهی اراضی جنوب مشرف به شهر مشهد

- مدیریت بر مطالعات طرح جامع احیا و ساماندهی اراضی جنوب مشرف به شهر مشهد (مرحله اول و دوم)

- مدیریت بر مطالعات راهبردی طرح جامع احیای منابع محیطی حوزه شمالی مشهد

- مدیریت بر مطالعات ساماندهی سیما و منظر شهری ادامه ورودی محور قدیم قوچان

- مدیریت بر طرح معماری مجموعه خیابان عامل

- مدیریت بر طراحی شهری خیابان آیت الله شیرازی

- مدیریت بر مطالعات و تهیه طرحهای جزئیات شهرسازی قطاع 1 و 2 طرح نوسازی و بهسازی

- مدیریت بر طراحی شهری خیابان شعاعی قطاع 1 و 2 در منطقه ثامن

- مدیریت بر طراحی شهری بلوار کاوه و خیابان آزادی

- مدیریت بر مطالعات امکان سنجی امتداد حلقه مبدل و تهیه برنامه مسابقه ضلع قبله

- مدیریت بر طرح جامع گردشگری شهر مقدس مشهد

- مدیریت بر طرح ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر مشهد

- مدیریت بر طرح امکان سنجی جابجایی زندان مشهد

- مدیریت بر طرح مجتمع فرهنگی- تجاری جایگزین زندان وکیل آباد

 

** خدمات مدیریت بر مطالعات و طراحی پروژه های عمومی و زیربنایی :

- مدیریت بر تهیه طرح توسعه و ساماندهی مجموعه بوستان هفت حوض

- مدیریت بر مطالعات امکان سنجی پارک ربیع مشهد

- مدیریت بر مطالعات و طراحی (مرحله دوم) پارک موضوعی ربیع مشهد

- مدیریت بر تهیه طرح پارکینگ طبقاتی طبرسی

- مدیریت بر عملیات اجرایی بازپیرایی پارک شهید فهمیده

- مدیریت بر عملیات اجرایی بازپیرایی بوستان میر

 

** خدمات مدیریت بر طراحی پروژه های ساختمانی :

- مدیریت بر طراحی معماری و اجرایی مجتمع تجاری عامل

- مدیریت بر طراحی معماری و اجرایی فرهنگ سرای قرآنی

 

** خدمات مدیریت بر مطالعات و تهیه طرحهای شهرسازی :

- طرح تفصیلی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)

- طرح اجرایی قطاع های  3 و 4 از طرح نوسازی و بهسازی

- الگویابی فضایی کالبدی اسکان زائران کم درآمد

- گسترش حیات شهری در ترازهای زیر سطحی (انجام مطالعات راهبردی و تهیه طرح ساختاری- عملیاتی به عنوان بزرگ ترین طرح مکمل نوسازی و بهسازی)

- مطالعات و طراحی تونل مشترک تاسیسات شهری

- نظارت بر تهیه طرح راهبردی اقامت زایران رضوی

- مدیریت بر طراحی معماری و اجرایی پروژه مجتمع تجاری – اقامتی سارا

- مدیریت بر طراحی معماری و اجرایی پروژه مجتمع تجاری – اقامتی ایمان

 

** خدمات مشاور مادر و مدیریت راهبردی گروه هتل های 5 ستاره بین المللی نرگس :

- خدمات مدیریت طرح هتل های 5 ستاره بین المللی نرگس:

- مجموعه هتل های نرگس رضوی (1 تا 7) با ظرفیت 5200 تخت.

- مجتمع تفرجگاهی و هتل نرگس مازندران. 70 هکتار، با هتل به ظرفیت 2000 تخت.

- نرگس تهران (1)با ظرفیت 1000 تخت.

- نرگس تهران (2)با ظرفیت 1000 تخت.

- نرگس اصفهان، با ظرفیت 1200 تخت.

- نرگس شیراز، با ظرفیت 1200 تخت.

- نرگس کیش، با ظرفیت اولیه 11000 تخت.

 

- خدمات مشاور مادر و مدیریت راهبردی پروژه چند عملکردی برج های مهروماه مشهد

- خدمات مشاور مادر و مدیریت راهبردی طرح عظیم هشت بهشت قرآن و عترت و تلاش برای اصلاح طرح با در نظر گرفتن کیفیت های محیطی و تاریخ شهری

- خدمات مشاور برای تهیه طرح راهبردی و برنامه عملیاتی تأمین رفاه زائران در قالب طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا علیه السلام به سفارش استانداری خراسان رضوی و پارک علم و فناوری

- خدمات مشاور شهرسازی بر ای تدوین بانک اطلاعات رقبات وقفی و تهیه طرح ساختاری شهری پهنه ماندگار، به سفارش شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ثامن و شهرداری مشهد

- خدمات مشاور معماری برای تهیه طرح توسعه گنبد خشتی، به سفارش هیأت امنای گنبد خشتی و شهرداری منطقه ثامن

- خدمات مشاور معماری تهیه طرح مجتمع 1000 واحدی مسکونی سپاد، به سفارش مدیریت مجموعه

            

- مطالعات و طراحی مدیریت یکپارچه خدمات زیارتی از مبدأ تا مبدأ به سفارش استانداری خراسان و پارک علم و فناوری

- مدیریت مسابقه معماری طرح هتل های بزرگ بین المللی نرگس رضوی 3 تا 7 در یک مرحله، با داوری محسن حبیبی، مهدی حجت، علی اکبرصارمی، کامران صفامنش، جلیل حبیب اللهیان، سپهری، ابوالفتح سپانلو

- مسابقه طراحی شهر ی و معماری میدان قبلهآیین ، در دو مرحله، با داوری محسن حبیبی، مهدی حجت، عبدالهادی دانشپور، ایرج کلانتری، محمدرضارحیم زاده، مریم استادی، ایمان رئیسی

- تهیه و تصویب برنامه عملیاتی میان مدت (5ساله)  توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا علیه السلام در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، به سفارش استانداری خراسان رضوی

- تدوین برنامه عملیاتی مشهد 2017 پایتخت فرهنگ اسلامی به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

- خدمات مشاور معماری تهیه طرح پروژه شهر پارچه مشهد

- خدمات مشاور معماری و شهرسازی تهیه طرح شهرک بین المللی حمل و نقل در اراضی گازرگاه، واقع در تقاطع جاده کلات و بزرگراه کنار گذر شمالی مشهد

- تهیه طرح توسعه شهری و گردشگری سرخریگ چابهار طرح 47 هکتار در منتهای غربی شهر چابهار و در مجاورت دریای کوچک

- مدیریت اجرایی و برگزاری کنفرانس معماری ایران در مشهد با حضور استادان معماری و برنامه ریزی برای تداوم آن در قالب نهادی مطالعاتی و همگرا سازی دیدگاه های ایرانشهری در باره معماری

- همکاری با موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در برنامه ریزی و اجرای جلسات هم اندیشی و سخنرانی اندیشه ایرانشهری در مشهد و تداوم آن

- همکاری با مدیریت طرح و تحویل گیری خدمات مشاوره فنی و مهندسی در شهر جدید گلبهار

- همکاری در بازنویسی و تدوین مجدد ضوابط احداث بنا در شهرک ارغوان طرقبه

با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری