شناسنامه پروژه
  • مکان : بلوار سجاد،خیابان امین ،امین 7
  • سال : 1395
  • مشاور طراحی معماری : ستاوین گروپ
  • آرشیتکت (معمار /معماران) : الهه تقی زاده،سارا رضوی خبیر
  • کارفرما : جناب آقای مهندس اکبریانی
  • مجری : جناب آقای مهندس صباغ

الهه تقی زاده

معمار
ایران (Iran) / مشهد

نام پروژه: طراحی داخلی مسکونی سجاد،امین 7

بازدید: 24
پسندها