ایران (Iran) / مشهد
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مرتبه علمی : استادیار  (پایه 18) گروه معماری ...

علیرضا رضوانی

معمار
ایران (Iran) / مشهد

حامد شاکری

ایران (Iran)

دنبال کنید 1 دنبال کنندگان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مرتبه علمی : استادیار  (پایه 18)

گروه معماری

میزان تحصیلات و عنوان مدرک :

دکترای شهرسازی از دانشگاه تکنولوژی دورتمند

فوق لیسانس معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری