مطالب مربوط به ساختمان های هوشمندعکس - همایش جایزه ساختمان های هوشمند ایران

همایش جایزه ساختمان های هوشمند ایران

تاریخ انتشار : ۲۳ / ۰۳ / ۱۳۹۴

عکس - اکوکپسول مجهز به انرژی خورشیدی

اکوکپسول مجهز به انرژی خورشیدی

تاریخ انتشار : ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۴

عکس - ساختمان نیلوفرهای آبی چین (The Lotus Building)

ساختمان نیلوفرهای آبی چین (The Lotus Building)

تاریخ انتشار : ۱۴ / ۰۱ / ۱۳۹۴


عکس - خانه ای با دیدهای پانورامایی (W.I.N.D House)

خانه ای با دیدهای پانورامایی (W.I.N.D House)

تاریخ انتشار : ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۳

عکس - خانه RD , دوست دار محیط زیست

خانه RD , دوست دار محیط زیست

تاریخ انتشار : ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۳

با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری