مطالب مربوط به نما (Facade)
عکس - کارگاه نقد و بررسی نما در شهر تهران

کارگاه نقد و بررسی نما در شهر تهران

تاریخ انتشار : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۸

عکس - بررسی اگزمای شهری در تبریز

بررسی اگزمای شهری در تبریز

تاریخ انتشار : ۲۰ / ۰۷ / ۱۳۹۸عکس - نمای شاخص رستورانی در برزیل

نمای شاخص رستورانی در برزیل

تاریخ انتشار : ۰۴ / ۰۶ / ۱۳۹۷

عکس - نخستین سمینار تخصصی نمای ساختمان , مشهد

نخستین سمینار تخصصی نمای ساختمان , مشهد

تاریخ انتشار : ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۶
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری