مطالب مربوط به تایلند(Thailand)


عکس - خانه Nichada ، اثر تیم معماری Alkhemist ،تایلند

خانه Nichada ، اثر تیم معماری Alkhemist ،تایلند

تاریخ انتشار : ۱۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵

عکس - شهر سوخته آیوتایا ، تایلند

شهر سوخته آیوتایا ، تایلند

تاریخ انتشار : ۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۴عکس - سینمای شناور

سینمای شناور

تاریخ انتشار : ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۴

عکس - پارك آبي پاتایا

پارك آبي پاتایا

تاریخ انتشار : ۲۵ / ۰۱ / ۱۳۹۴


با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری