مطالب مربوط به مکزیک (Mexico)


عکس - موزه مجسمه با کانسپت سبک باروک

موزه مجسمه با کانسپت سبک باروک

تاریخ انتشار : ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵

عکس - سفیدترین هتل مینیمالیستی دنیا

سفیدترین هتل مینیمالیستی دنیا

تاریخ انتشار : ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۵عکس - استادیوم BBVA BANCOMER اثر Populous،مکزیک

استادیوم BBVA BANCOMER اثر Populous،مکزیک

تاریخ انتشار : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۴

عکس - کتابخانه Conarte اثر Anagrama ، مکزیک

کتابخانه Conarte اثر Anagrama ، مکزیک

تاریخ انتشار : ۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۴


با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری