دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۱۶ / ۰۹ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۱۲۴۳ ، بازدید:۲۸۱۴

برگزارکننده: شرکت کیان طرح دانش

محورهای کنگره:

مهندسی شهرسازی و توسعه پایدار:
§      برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری
§      شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری
§      شهرسازی زیست مبنا
§      تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
§      مدرنیته و هویت شهری
§      مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
§      توسعه پایدار
§      حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی
§      توسعه پایدارو شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند

مهندسی عمران و معماری در توسعه شهری:
مهندسی عمران و بحران آب و انرژی
§        مصالح و فن آوری های نوین در معماری
§        معماری و هویت شهری معماری پایدار
§        معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
§        انرژی های نو در معماری سبک شناسی معماری
§        مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
§        روش ها و فناوری های نو در در معماری
§        معماری خیابانی
§        تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
§        معماری و محیط زیست زیبایی شناسی در معماری
§        معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
§        معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
§        نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه الگوهای معماری بومی معماری منظر
§        استانداردسازی و برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز سکونت گاه های بومی و توسعه شهری پایدار
§        استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

نقش فناوری های نوین در توسعه شهری:
§         نقشه برداری الگوهای مسکونی برای پایش شهرسازی
§        سنجش از دور وGIS برای مدیریت های اورژانسی اطلاعات هندسی برای هشدار در بحران های طبیعی
§        انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش از دور
§        استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری تحلیل تصاویر چندزمانی
§        کاربرد تکنیک های سنجش از دور در علوم زمین
§        تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مکانی
§        بروزرسانی و بهبود پایگاه داده های مکانی با استفاده ازGIS
§        تهیه سریع نقشه برای کاربردهای محیطی و مدیریت بحران کاربرد هایGIS و سنجش از دور
§        مدل سازی داده ،بصری سازی وaugmented reality
§        GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی
§        برداشت لیزری برای نقشه برداری ۳ بعدی و تهیه نقشه
§        تحلیل تصاویر فراطیفی سیستمSAR با توان تفکیک بالا
§        پایش تغییر شکل بر اساس دادهSAR کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده سنجنده ها و روش های تهیهDEM
§        نقشه برداری کاربردی و کارتوگرافی
§        سیستم های اطلاعات مکانی
§        سنجش از دور و فتوگرامتری

گردشگری و توسعه شهری:
§         گردشگری و محیط زیست
§        گردشگری و طبیعت گردی
§        گردشگری و جغرافیا
§        گردشگری ومدل های اقلیمی
§        گردشگری در مناطق حفاظت شده ،پارک های ملی وجنگلی
§        گردشگری در سواحل
§        گردشگری و توسعه پایدار
§        گردشگری روستایی
§        استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
§        گردشگری مذهبی
§        گردشگری فرهنگی
§        گردشگری و موزه ها
§        تغییرات آب و هوایی و گردشگری
§        نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
§        آموزش و تورگردانی گردشگری
§        گردشگری و موسیقی های محلی
§        گردشگری ادبی
§        گردشگری ورزشی(کوهنوردی، کویرنوردی ،دوچرخه سواری توریستی ،اسکی)

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی)
§        مدلسازی و محاسبات در علوم زمین زمین شناسی مهندسی نئوتکتونیک
§        ژئوشیمی، کانی شناسی، سنگ شناسی و آتشفشان شناسی
§        چینه شناسی، رسوب شناسی و فسیل شناسی ژئوفیزیک و زلزله شناسی
§        مخاطرات طبیعی هیدروژئومورفولوژی
§        فن آوری جدید علوم زمین
§        تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی
§        تغییر اقلیم و جنبه های اجتماعی – اقتصادی
§        تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر منابع آب
§        تغییراقلیم و اثرات زیست بومی آن
§        تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت
§        تغییر اقلیم و جنبه های قانونی ، حقوقی و فراملی
§        تغییر اقلیم و سیاست های کاهش انتشار
§        هواشناسی دریا

جغرافیای سیاسی و امنیت در توسعه شهری:
§        جغرافیای سیاسی و شهر
§        جغرافیای سیاسی و حکمروایی شهری
§        جغرافیای سیاسی فضای شهری
§        جغرافیای سیاسی و شهرداریها و شوراهای شهر
§        جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری
§        مدیریت بحران های شهری
§        کانون های تاثیرگذار در امنیت شهر
§        شهرهای ساحلی و امنیت
§        شهرهای مرزی و امنیت
§        جنگ های شهری و دفاع عامل
§        بحران های زیست محیطی(آلودگی های هوا و…) و امنیت شهری
§        توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
§        نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
§        جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
§        عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
§        عدالت فضایی، کشمکش ها و جنبش های شهری
§        جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
§        امنیت شهری و فناوریهای نوین
§        شهر مجازی و چالش های سیاسی مدیریت شهری
§        جایگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
§        جهانی شدن و سیاه چاله های شهری
§        رقابت بر سر جایگاه جهان شهری
§        جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی
§        حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری
§        وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی(جهانی)
§        شهر و سیاست های بین الملل
§        فرایند های اقتصادیسیاسی و رشد فیزیکی شهرها
§        اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی

منابع طبیعی علوم محیط زیست و توسعه شهری:
§        ارزیابی اثرات محیط زیستی
§        ارزیابی اثرات سلامت
§        بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی
§        پایش های محیط زیستی
§        آلودگی های محیط زیستی
§        آلودگی هوا
§        آلودگی خاک
§        آلودگی آب
§        فاضلاب
§        مدیریت یکپارچه پسماند
§        زمین پزشکی
§        ایپدمیولوژی محیطی
§        رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی
§        بیمارستان‌ها و آمادگی بیمارستانی
§        شریان‌های حیاتی آب، فاضلاب و برق
§        ایمنی پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
§        تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب دیده وآلوده
§        اطفاء حریق، آواربرداری و مدیریت مواد شیمیایی خطرناک
§        جامعه‌شناسی و روانشناسی بلایا
§        مدیریت پسماند های عادی، شهری، روستایی و نخاله های ساختمانی
§        مدیریت پسماند های عفونی و پزشکی
§        مدیریت پسماند های نفت، گاز و پتروشیمی
§        مدیریت پسماند های صنعتی، معدنی و خودرو
§        بازیابی انرژی از پسماند
§        حمل و نقل در محیط زیست
§        برنامه ریزی در محیط زیست
§        تجارت آلاینده های محیط زیستی
§        پسماند کشاورزی
§        پسماند الکترونیک
§        مصالح ساختمانی سبز
§        تصفیه شیرابه
§        طراحی محل دفن بهداشتی
§        اقتصاد محیط زیستی

 

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ,


کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست
§        مطالعات موردی و گزارش پروژه های صنعتی اجرا شده در حوزه مدیریت پسماند،محیط زیست وبهداشت محیط
§       HSE در صنایع(نفت،گاز،پتروشیمی، آب و فاضلاب)
§       HSE در شریان های حیاتی و مدیریت شهری
§       HSE در صنایع ساخت و ساز
§       HSE  در صنایع معدنی

نقش مدیریت ریسک و بحران در توسعه شهری:
§        مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
§        تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری Media Focus
§        ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR
§        آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی
§        برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
§        مدیریت بحران و پدافند

مهندسی کشاورزی و توسعه شهری:
§       کشاورزی ارگانیک و پایدار
§       به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
§       مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
§       کاربرد علوم نانو در کشاورزی
§       مدیریت ، اقتaصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
§       مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
§       بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی
§       فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
§       تغذیه دام و طیور
§       فیزیولوژی دام و طیور
§       هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
§       ژنتیک و اصلاح دام و طیور
§      نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی
§      زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
§       سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی

زمین شناسی و توسعه شهری:
§        آب‌شناسی
§        چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی
§        رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
§       پترولوژی
§       کانی‌شناسی
§       زمین‌شناسی اقتصادی
§       زمین‌شیمی
§       زمین‌شناسی مهندسی
§       زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت
§       زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت
§       زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی
§       زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی
§       مخاطرات زمین‌شناختی
§       سنجش از دور زمین‌شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی
§       زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری
§       زمین‌گردشگری
§       زمین‌شناسی شهری
§       زمین‌شناسی دریایی
§       گوهرشناسی
§       نانوزمین‌شناسی
§       افق‌های نو در زمین‌شناسی

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۲ بهمن ماه ۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات: ۳۰ بهمن ماه ۹۴
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۱۰ اسفند ماه ۹۴
تاریخ برگزاری همایش: اسفند ماه ۹۴

دبیرخانه:
تبریز دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
تلفن: ۰۹۱۴۹۰۰۴۴۱۹
جهت اطلاعات بیشتر : www.esud2.ir 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: معمارنیوز

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .