مرکز فناوری های انرژی پایدار Nottingham ، اثر تیم معماری Mario Cucinella ، چین

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۱۴۶۵ ، بازدید:۴۹۷۱

مکان : Ningbo, Zhejiang, China
سال : 2008
مدیر پروژه : Chris Jagger - University of Nottingham, UK / Charles Lee - University of Nottingham, Ningbo - P.R. of China / Orlando Shi - University of Nottingham, Ningbo - P.R. of China
مشاور طراحی معماری : Mario Cucinella Architects
آرشیتکت (معمار /معماران) : Mario Cucinella, Elizabeth Francis, Angelo Agostini
همکاران طراحی : Eva Cantwell, Richard Ceccanti, Francesco Fulvi, Caterina Maciocco, Giuseppe Perrone, Natalino Roveri (model maker), Luca Stramigioli, Debora Venturi (environmental strategies)
طراحی نورپردازی : TiFS Engineers Srl. - Prof. Roberto Zecchin
مجری : WEG, Ningbo - P.R. of China
طراحی سازه : Luca Turrini - Bologna, Italy
زیربنا پروژه : 1300 مترمربع
عکس : Daniele Domenicali

در این پست، با ستاوین همراه شوید تا نگاهی داشته باشیم به دانشگاه ناتینگهام که به تازگی به عنوان یک پردیس جدید دانشگاهی در  Ningbo، در قلب منطقه چینی ها در Zhijiang  افتتاح و شروع به کار کرده است و دارای فرم و حجمی خاص می باشد. این مجموعه ، مرکز فناوری های انرژی پایدار CSET (Centre for Sustainable Energy Technologies) می باشد ،که بر روی تکنولوژی و فن آوری پایدار همچون انرژی های خورشیدی ، فتوولتائیک ، باد و انرژی های تجدیدپذیر تمرکز دارد.

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

این ساختمان، با متراژی حدود 1300 مترمربع توسط تیم طراحی MCA ، به خوبی یک مرکز و لابراتوار تحقیقاتی و مرکز آموزشی تخصصی طراحی گردیده است . به گفته طراح پروژه ، طرح از ایده فانوس های کاغذی و فرم های بادبزن مانند ،در سنت چینی ها الهام گرفته شده است . هدف،ایجاد فرمی پویا با پوسته ای دولایه بوده است . با ستاوین ( شبکه معماری ایران ) همراه باشید تا با این بنای خاص با کاربری تحقیقاتی بیشتر آشنا شوید . . .

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

 

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

مرکز فناوری های انرژی پایدار , Nottingham , تیم معماری , Mario Cucinella , چین , دانشگاه ناتینگهام , پردیس دانشگاهی , تکنولوژی , فن آوری پایدار , مرکز تحقیقاتی , مرکز پژوهشی

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین) , archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .