داروخانه El Puente ، اثر تیم معماری ariasrecalde taller de ، اسپانیا

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۱۴۹۴ ، بازدید:۴۵۵۸

مکان : Avenida de Andalucía, Granada, Granada, Spain
سال : 2015
مشاور طراحی معماری : ariasrecalde taller de arquitectura
آرشیتکت (معمار /معماران) : Luis Gonzalo Arias Recalde
همکاران طراحی : Cristian Eugen Boz, Juan Miguel Quirosa García
طراحی نورپردازی : Jose Benitez
مجری : CYCAP 2011 SLU
عکس : Javier Callejas

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به تغییر کاربری فضایی بلااستفاده و انبار تجاری به کاربری داروخانه با طراحی زیبا و آرامش بخش داشته باشیم . هدف شاخص در طراحی داروخانه El Puente ، خلق فضایی جدید برای ارتباط با مشتری به گونه ای پویاتر می باشد . در واقع این ایده به دنبال خلق فضایی فراتر از هدف جذب مشتری و ارائه کالا می باشد . این دارو خانه زیبا توسط تیم طراحی معماری ariasrecalde taller de arquitectura ، در سال 2015 طراحی و اجرا گردیده است .

 

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

 

از جمله راهبرد ها ،دادن نقشی فعال تر به مخاطب و مشتری در فرآیند خرید و حذف دیدگاه و عرف معمول و سنتی خرید می باشد . این امر سبب ایجاد رابطه ای بهتر مابین خریدار ،فروشنده ، فضا،  کالا و در نهایت امر تعاملات مشتری در فضا می گردد . نتیجه این امر اطمینان بیشتر به برند مدنظر می باشد .

 

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

 

بنا بر توضیحات فوق و به گفته معمار پروژه Luis Gonzalo Arias Recalde ، کیفیت انعطاف پذیری از مهمترین موارد چه در کیفیت و چه در کالبد فضایی ، در طراحی می باشد . ایجاد نمای تمام شیشه ای نیز بدین خاطر است ،که به مشتری اینگونه القا نمود که چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد و همه چیز به صورت تخصصی و با هوشیاری سازماندهی و ارائه می گردد . پوشش سقف ،مجموعه متشکل از نوار های چوب به صورت موازی است، که سبب شکل گیری یک بافت شده است. با ستاوین همراه باشید تا با طراحی داخلی این داروخانه در اسپانیا بیشتر آشنا شوید . . .

 

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

 

 

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

 

 

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

 

 

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

داروخانه El Puente , تیم معماری , ariasrecalde taller de , اسپانیا , داروخانه , El Puente , Spain , طراحی داروخانه , طراحی محل دارو , فارمیسی , ستاوین , دارو , پزشکی

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین) , archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .