ایستگاه MRT پارک شهر Taipei ، اثر تیم معماری Che Fu Chang ، تایوان

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۲۰ / ۰۲ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۶۵۹ ، بازدید:۳۵۲۰

مکان : Taipei, New Taipei City, Taiwan
سال : 2013
مشاور طراحی معماری : Che Fu Chang Architects
آرشیتکت (معمار /معماران) : Che Fu Chang Architects + Sinotech Engineering Consultant Inc.
همکاران طراحی : Yi He Hong, Heng Song Tong, Sin Sing Lin, Jackson Huang, Pei Chen Yang, Chung Yin Wang, Ru Ting Zheng, Ren Yu Fang
طراحی منظر : SWA Group+ Sinotech Engineering Consultant Inc. Lighting: CMA Lighting Design
طراحی نورپردازی : CMA Lighting Design
طراحی سازه : Sinotech Engineering Consultant Inc.
تاسیسات الکتریکی : Sinotech Engineering Consultant Inc.
تاسیسات مکانیکی : Sinotech Engineering Consultant Inc.
زیربنا پروژه : 19525.73 فوت مربع
عکس : Yueh-Lun Tsai, Che Fu Chang Architects, Department of Rapid Transit Systems of Taipei City

 

در این پست ،نگاهی به ایستگاه MRT پارک شهر Taipei خواهیم داشت ، که به گفته معمار پروژه ، بیش از 20 سال از زمان تاسیس و راه اندازی سیستم مترو آن می گذرد . با ستاوین همراه باشید ... ورودی سیستم های حمل و نقل زیرزمینی در اغلب نقاط جهان همچون کشور خودمان ، به مانند فضاهای بدون توجه به طراحی و پیش فرش یک قوطی کبریت ، بدون هیچ گونه تعامل با محیط پیرامون خود ساخته می شوند .

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

این پروژه ،به دستور دفتر حمل و نقل عمومی شهر و توسط تیم معماری Che Fu Chang ،در سایت Daan Forest Park که یکی از بزرگترین فضاهای سبز درمنطقه می باشد ،انجام گرفت.چنین سایتی ،سبب ایجاد فرصتی بزرگ جهت ارائه ایده های جدید و خلاقانه برای طراحی ایستگاه مترو می گردد .

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

طرح پیشنهادی توسط تیم طراحی در طول مدت رقابت، کاملا خارج از تصور داوران بود . هدف از جانمایی و طراحی این ایستگاه ، تبدیل آن از مرکز خدمات حمل و نقل به یک مرکز پویای شهری و پرجنب و جوش که  مرز بین ایستگاه و DAAN پارک جنگلی  و اتصال محیط زیست و مردم نیز می باشد ، بوده است . نور و نفوذ آن در فضای معماری از جمله اهداف تیم طراحی پروژه و تاثیر گذار بر طرح بوده است . با ستاوین ( شبکه معماری ایران ) همراه باشید ... 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

 

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

ایستگاه , MRT , پارک شهر , Taipei , تیم معماری , Che Fu Chang , تایوان , ایستگاه MRT , شهر Taipei , ایستگاه مترو , مترو , ایستگاه MRT پارک شهر Taipei , اثر تیم معماری Che Fu Chang , تایوان

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین) , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .