قصه شهر یازدهم : شهر و مناسک ، با تأکید بر مناسک آیینی محرم

مجموعه: قصه شهر ، نویسنده پژوهشکده ثامن ، تاریخ انتشار: ۰۳ / ۰۸ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۸۵۶ ، بازدید:۱۹۲۸

نشست : قصه شهر یازدهم

موضوع :  شهر و مناسک ، با تأکید بر مناسک آیینی محرم

ارائه دهنده :  محمد جواد استادی

دبير گفت و گو :  -----

مکان : سناباد 41 ، چها راه اول سمت راست، سالن جلسات پژوهشکده ثامن 

زمان : سه شنبه 03  آبان ماه 1395 , ساعت 16

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم ,

 

          «آیین‌ها» همزاد عمر بشری بوده و به همان اندازه قدمت داشته و در قامت روزنه‌ای به سوی نور و فرار از ترس‌ها و تاریکی‌ها برای انسان کارکرد داشته‌اند. این مناسک و آیین‌ها مبتنی بر ویژگی‌های درونی خویش در طول زمان گاه از تحولات جامعه انسانی تأثیر پذیرفته و دچار دگرگونی‌هایی شده و گاه خود آن‌چنان قدرتمند عمل نموده‌اند که زندگی و ابعاد ساختاری آن را دست‌خوش تغییرات جدی قرار داده‌اند. این آمیختگی عمیق رابطه انسان و آیین‌ها به قدری اهمیت دارد که محققان را بر آن داشته تا به مطالعه جدی این پیوند و اثرات آن بر عرصه‌های مختلف زندگی بپردازند. در این میان جایگاه شهر و به خصوص مفهوم معاصر شهر به عنوان بستر تعامل این دو با یکدیگر، در این مطالعات غیر قابل انکار است. لذا مطالعه منطقی و به دور از مبالغه و افراط این پیوندها، زمینه‌سازی مناسب در جهت سیاست‌گذاری فرهنگی خواهد بود.  
تجربه شهری شدن در ایران معاصر که با سست‌ترین و سطحی‌ترین مفهوم «مدرن‌شدن» همراه بوده است، در نمود مناسک و آیین‌های مختلف و حتی دینی تأثیر گذاشته و تا حدی باعث تغییر کارکرد آن‌ها شده است.
 اما معتقدیم که در جامعه ایران با تمام مؤلفه‌های آن می‌توان از آیین‌ها و به خصوص آیین‌های ریشه‌دار و قدرتمندی چون مناسک محرم و صفر در جهت مقابله با توسعه لجام‌گسیخته شهر (در مفهوم جاری و موجود) آن بهره برد و مفهوم زندگی شهری متعالی را احیا کرد.    

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

آیا روزگار و شرایط انسان معاصر پذیرای آیین ها و مناسک خواهد بود؟

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

شهرهای امروزی، زندگی آرام و درخشان انسانی را به کام تاریکی نکشانده است؟

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

آیا کلید تجدید حیات و احیای شهرهای ایده آل اسلامی رجوع به مناسک دینی نیست؟

 

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

حلقه واسط و مَفصل ارتباطی سنتهای بشری و دانسته ها و داشته های امروزینش در حوزه شهری چه خواهد بود؟

 

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

شهرها از مناسک تاثیر پذیرفته اند یا بر عکس؟

 

      ضمن سپاس از دوستان حاضر در قصه شهر يازدهم، گزارش تصويري  این جلسه که با «موضوع شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم» و ارائه جناب آقای محمد جواد استادی در تاريخ 3 آبان برگزار گرديد، تقديم مي گردد.
ضمناً تلاش مي شود شرح گفت و گوهاي اين جلسه نيز به زودي منتشر گردد.

 

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

قصه شهر یازدهم , شهر و مناسک , تأکید بر مناسک آیینی محرم , مناسک آیینی محرم , مناسک محرم , محمد جواد استادی

قصه شهر یازدهم/ 3 آبان/ با موضوع «شهر و مناسک، با تأکید بر مناسک آیینی محرم»/ آقای محمد جواد استادی

 

در ارتباط با قصه شهر :

-  تجربه گفتگو يكي از مهم ترين دستاوردهاي انساني است. امري كه با گذر زمان آن را به يك ضرورت حتمي در مناسبات جاري ما تبديل نموده است. 
تصور بر اين بود كه با گسترش ابزارهاي ارتباطي، جايگزين مناسبي براي گفتگوي رو در رو به عنوان كهن ترين نوع ارتباط پديد آمده است. اما اكنون با عبور از تجارب دهه گذشته تقريبا روشن شده است كه بهترين نوع ارتباط گونه اي است كه بتواند علاوه بر كلمات، لحن ، حس ، چهره و ساير ويژگي هاي بياني افراد را منتقل نمايد.
مشهد با تمامي فرصت هايش، امروز بيش از هر زماني به گفتگو و يا حتي تمرين گفتگو ميان نخبگان خود نيازمند است.
 "قصه شهر" تلاشي گروهي است كه مقرر دارد دوشنبه هر هفته ميزبان جمعي از کارشناسان حرفه ای حوزه شهرسازی باشد كه پيرامون يك يا چند تجربه در حوزه شهری، گفتگويي را صورت دهند.
 

 

از طریق لینک ذیل می توانید به کانال قصه شهر در تلگرام دسترسی داشته باشید ... 

https://telegram.me/ghesseh_shahr

 

از طریق لینک ذیل می توانید به پیج فیسبوک قصه شهر دسترسی داشته باشید ... 

https://www.facebook.com/groups/ghessehshahr/

 

قصه شهر

 

-  حضور در جلسات قصه شهر براي عموم آزاد و رایگان است، اما با توجه به ضرورت محدوديت تعداد حاضرين، ثبت نام الزامي است. از اين رو علاقه مندان مي توانند از طريق سامانه ثبت نام قصه شهر به آدرس ‏@ghesseh_shahr_bot در اين جلسه ثبت نام نمايند.

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: پژوهشکده ثامن , شبکه معماری ایران (ستاوین)

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .