طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

مجموعه: رویدادها ، نویسنده رومینا حسن زاده فیروزی گروه مدیریت و معماری طباطبایی و همکاران ، تاریخ انتشار: ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۲۰۲۳ ، بازدید:۲۴۰۹

در میان انبوهی از مسابقات معماری، گاه یک رقابت محدود اما طراحی شده می تواند نتایج بسیار بهتری نسبت به فراخوان های پر هیاهو ایجاد کند، بی آنکه از اعتبار بین المللی آن کاسته شود. آنچه در ادامه می آید مجزا از رونمایی این طرح ها که به شکل کامل برای اولین بار صورت می پذیرد، عطف توجه به فراخوان مفصلی است که از سوی مدیریت طرح، گروه مدیریت و معماری طباطبایی و همکاران، برای تعریف و طرح کلی پروژه تدارک دیده شده و طرح های شرکت کنندگان را به سمت و سوی مطلوب پروژه راهبری کرده است. از این رو مروری بر فراخوان مفصل این مسابقه می تواند آموزنده و محل تامل باشد. لازم به ذکر است که هر سه طرح انتخاب شده پاسخگوی نیازهای پروژه بوده اما برای ادامه مسیر و با تفاهم شرکت کنندگان، طرح مشاور اثر جهت تداوم و پیشبرد پروژه انتخاب شد که هم اکنون با صدور پروانه و اخذ موافقت ها و مجوزهای ملی و منطقه ای در مرحله جذب سرمایه گذار قرار دارد.

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

شهر مشهد هم اکنون شتابان و بی درنگ، همچون بسیاری از شهرهای دیگر در کشور های در حال توسعه که رشد کالبدی سریعی را تجربه کرده اند، همراه با گسترش کالبدی سریع و با توجه به جذابیت های سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی مرتبط با زیارت و گردشگری مذهبی، در حال ورود در ورطه بی شکلی و بدقوارگی است.

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

         مجموعه مقدس حرم مطهر رضوی، مهم ترین و والاترین نماد شهری مشهد در محدوده های شهری پیرامون حرم مطهر، برای هر ناظری کاملا آشکارا، لیکن به لحاظ دیداری و کالبدی محدود است. همچنان که در شهر از حرم فاصله گرفته می شود، نقاط شاخص و مرجع به گونه ای که بافت یکنواخت شهر را نشانه گذاری و نشانی بندی کند، ایجاد نشده یا توسعه نیافته است. پیامد این امر آن شده که هر موضع و ناحیه ای از این شهر رشد یافته جدید– بخصوص با توجه به یکنواختی نسبی مناظرطبیعی و شهری که در سراسر مشهد حکم فرماست- شبیه هرجای دیگر آن باشد.
         تغییر در سبک زندگی شهری و تحول الگوهای متداول کسب و کار شهروندان، به نحوی مشهود و به خصوص در دو دهه اخیر (پس از پایان جنگ تحمیلی)، نیاز به الگوهای تازه فضایی و کالبدی سامانه های سکونتی و محیط های کسب و کار را افزایش داده است. در این میان تنها پاسخی به این نیاز روزافزون در دستور کار سرمایه گذاران قرار گرفته، یا دل باختن به صور معماری جهانی (فارغ از سبک و بوم) بوده، یا تکثیر الگوهای کهن با زینت و زیور تازه، و در هر دو صورت از راهکار اساسی پرداخت به نیاز زندگی و کسب و کار امروز در شهر مقدس مشهد، با بهره گیری از توانمندی فناوری های پیشرفته جهان که مستلزم ابداع صور تازه کالبدی و فضایی می باشد، غفلت شده است.
         جهش در شیوه نگرش به طرح ریزی فضای کالبدی متناسب با سبک زندگی و الگوی کسب و کار امروزی، از آنچه امروز هست و به طور انبوه نیز در حال تکثیر می باشد به وضع مطلوب، صرفا از طرق نظری یا حتی حقوقی (ضابطه گذاری و . . .) امکان پذیر نیست، و نیازمند تولید الگوی عینی و تجسم بخشیدن واقعی به انگاره های سازگار با مقتضیات جهان امروز است.
پروژه چند عملکردی تعریف شده با عنوان “برج های دوقلوی مهر و ماه” ، به مساحت زیر بنای حدود ۳۳۰ هزار متر مربع در زمینی به مساحت ۴۵۰۰۰متر مربع ، با کشیدگی در جهت شمالی-جنوبی از جانب جنوب متصل به بلوار وکیل آباد، از جانب شمال قابل اتصال به خیابان معلم(محورهای هم راستا با جهت توسعه شهر) ، به لحاظ شهری بجا و مناسب و حتی ضروری و قطعی و به لحاظ بازرگانی و اقتصادی، متکی بر تقاضای روز افزون و در نتیجه برخوردار از بازار پویا و نسبتا مستقل مبتنی بر گردشگری، سودآور است. اما همین گزاره ها علاوه بر تبیین مزیت های سرمایه گذاری در این پروژه، بیانگر الزامات آن نیز هست؛ چنین پروژه ای در قالب تعریف شده و در صورت راهبری متناسب با مقتضیات خود و پای بندی به برنامه های معقول و منطقی فرادستی، به عناوین زیر در شهر ظاهر خواهد شد:
– به عنوان محمل عرضه صورتی بدیع در معماری، در کل عرصه شهری.
– به عنوان کانونی شاخص و متمایز برای نشانه گذاری در پهنه غربی شهر.
– به عنوان کانونی جاذب برای زایران و گردشگران.
– به عنوان عاملی موثر در توانمند سازی اقتصاد شهری.
– به عنوان الگوی فضایی متناسب با نیازهای امروزین زندگی و کسب و کار.
– به عنوان نشانگر عینی فناوری های نوین ساخت، تجهیز و بهره برداری.

پرداختن به پروژه تعریف شده فوق، نیازمند به تأمل در طراحی معماری است، تا تولید و عرضه صورتی بدیع و اصیل در پیوند با معماری ایرانی به شیوه خراسانی و بهره مند از فناوری های روز جهانی ممکن شود، این صورت باید متناسب و برخوردار از ظرفیت های موجود در پیرامون کالبدی، دیداری و دسترسی باشد، و در جهت توسعه و پایدارسازی اقتصاد گردشگری شهری متوجه به نیازهای روزآمد و نوین زایران و گردشگران مذهبی برنامه ریزی شود. تا الگویی از رویکردهای تازه به ساخت و ساز و بهره برداری از پروژه های چند عملکردی بر اساس انگاره “شهری درون شهر” و همچنین همساز با تغییر در سبک حیات شهری مبتنی بر روش ها و نظامات کارآمد، فراهم آورد.
توصیف کیفی فوق، گام به گام و تنها از طریق از پیش اندیشیدگی اقدامات و طرح ریزی متناسب و کارامد فرایندهای مدیریتی، فنی و اجرایی صورت تحقق خواهد یافت. به همین سبب مهم ترین گام های اساسی در پروژه، بخش هایی است که در فرایند مدیریت راهبردی و طراحی معماری تعریف می شود. به همین سبب شیوه گزینش و وظیفه مند سازی ارکان مطالعاتی و طراحی پروژه از اهمیت بسیار برخوردار است.
فرایند تولید و توسعه برند: زمانی که یک نام تجاری به عرصه بازار وارد می شود، به اتخاذ رویکرد هایی متمایز با نام های تجاری جا افتاده و کهنه کار در بازار نیاز دارد. نام تجاری موفق در دوران حیات خود مراحل تولّد، رشد، بلوغ، افول و مرحله دگرگونی و گذار به تولّدی دوباره را پشت سر می گذارد. هر نام تجـاری از دو ساختار تشکیل شده است. ساخـتار اول هر نام تجاری که به ساختار مشهود معروف است در قلمرو فعالیت تبلیغاتی است. این ساختار شامل نام، نشان، رنگ، طراحی، و زبان می باشد. ساختار دوم که به آن ساختار نامشهود می گویند،”هویت” آن است که خود شش بعد را در بر می گیرد؛ شخصیت، پیکر، فرهنگ، خود انگاره، رابطه و بازتابش. تدوین ساختار نامشهود هر نام تجاری در قلمروی فعالیت مهندس مشاور متولی مطالعات برندینگ و مارکتینگ است. وضع عزیمت فرایند ساخت برند ، ایجاد فهمی درست پیرامون هویت درونی برند است، تا بتوان آن را تبدیل به اساس و بنیادی کرد که چار چوب رضایت مندی مشتری را فراهم آورد. و وضع نهایی دستیابی به هدف بازرگانی و اقتصادی ارزش نمانام ( حداقل معادل ارزش فضای کالبدی و امتیازات) می باشد.
برنامه ریزی برای طراحی و احداث پروژه “مجتمع بزرگ تجاری و برج های اداری- مسکونی مهروماه مشهد” به سبب شکل خاص زمین و نحوه استقرار برج ها روی ساختمان بستر (ساختمان کوتاه مرتبه و گسترده) و همچنین به سبب ارتفاع برج ها (به عنوان بلند مرتبه ترین ساختمان ها در ایران) ظرفیت هایی بدیع و تازه را در کنار الزامات توسعه زمین آشکار خواهد کرد، که در برنامه کالبدی اولیه پروژه ذکری از آنها به عمل نیامده است. در تداوم مضمون کانونی “پایداری” می توان مضمون بسیار موثر و ارزشمند استفاده از ظرفیت های حادث پروژه در خدمت رویکرد اجتماعی و فرهنگی آن را در نظر گرفت. از جمله اینگونه ظرفیت ها می توان به ظرفیت فضاهای باز واقع در بام ها در تراز های گوناگون وبا وسعت های مختلف، ظرفیت اتصال به عرصه عمومی شهری و در اختیار گرفتن معنایی هم جواری ها، ظرفیت منظرهای شهری و طبیعی و منظر سازی شهری برای اجزای شاخص پیرامونی و . . . اشاره کرد.

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

برنامه کالبدی- معماری :
هر اقدام کلان کالبدی و عمرانی با مشخصات و مختصات پروژه ” مجتمع بزرگ تجاری و برج های مهروماه مشهد” در زمینه تدوین برنامه کالبدی- معماری، مسلماً نیازمند ارائه تعریفی ویژه و منحصر به فرد است، بسط سناریوی پایه برای تبدیل به برنامه کالبدی و فضایی، از طریق تجزیه نواحی فعالیتی چهارگانه (مسکونی، اداری، تجاری و خدمات) و تعیین ویژگی های کمی و کیفی برای هر یک از اجزای اصلی و فرعی آنها صورت گرفت. در گام بعد و بر اساس سناریوی کیفی منتخب، اصلی ترین ویژگی های کمی (اندازه، تراز استقرار و …) و کیفی(حالت فضایی، تجهیزات اصلی و …) برای فضاهای تعیین و پذیرفته شده پیشین، در قالب جداول برنامه ریزی تدوین گردید. این سند در قالب مطالعات پیش نیاز طرح معماری توسط مهندس مشارو بسط خواهد یافت و تکمیل و تدقیق خواهد شد.


عوامل مؤثر در شکل گیری ویژگی های کمی فضاهای عملکردی:
 استانداردهای شکلی و عملکردی؛ حداقل ویژگی های کالبدی و کمی و اندازه مقبول برای هر فضای عملکردی، در نگرش نخست متاثر از استاندردهای شکلی و عملکردی آن است. بدین ترتیب با تعریف هر فضای عملکردی در قالبی معین، حداقل اندازه مقبول برای آن از طریق مطالعه استانداردها، قابل استخراج خواهد بود. (بدین منظور استانداردهای برنامه ریزی و طراحی هتل ۵ ستاره در لوح فشرده ضمیمه ذخیره شده است.)
 سرانه ها؛ اندازه و سایر صفات کالبدی و کمی بسیاری از فضاهای عملکردی، علاوه بر استانداردهای مستقل از جمعیت، وابسته به معیارهایی است که وابسته به شمار استفاده کنندگان و بهره برداران از آن فضاها در زمان های گوناگون و نیز مدت استفاده در هر نوبت می شود. این معیارها که به اختصار سرانه نامیده می شود، متکی بر مطالعات جمعیت پروژه و نحوه زیست آنها در درون و پیرامون آن است. (بدین منظور راهنمای جمعیت پذیری بخش های گوناگون پروژه، پس از ارزیابی و گزینش انگاره های حجمی پروژه تهیه شده توسط مهندس مشاور متولی این امر، توسط مدیریت راهبردی تهیه و ابلاغ خواهد گردید.)
 صورت معماری؛ از منظری متفاوت، صورت کالبدی طراحی شده در فرایند معماری برای هر فضا یا گروه فضایی-فعالیتی، جزو عوامل مهم تعیین کننده ابعاد کمی و کیفی فضاها و بخش های عملکردی خواهد بود. نادیده گرفتن تاثیر این عامل، علت اصلی فاصله گرفتن نتایج برنامه ریزی ها و طراحی هاست. در این پروژه با موثر شمردن این عامل و تعیین جایگاه آن کوشش می شود که از این فاصله افتادن اجتناب شود. این امر البته مزایای حقوقی ( تبعیت طرح از لفاف تایید شده توسط مدیریت شهری برای صدور پروانه) و مالی ( دستیابی به بهره وری حداکثر) نیز خواهد داشت. ( به همین منظور، طبق مفاد مندرج در مقدمه فصل چهارم، شیوه برداشت مهندس مشاور از لفاف کالبدی تعیین شده است.)


عوامل مؤثر در شکل گیری ویژگی های کیفی:
 هنجارها؛ مخاطبان و عرف و هنجارهای پذیرفته شده در نزد ایشان، ‌با تأثیرگذاری مستقیم بر تفکرات اولیه برنامه ریزی کالبدی و معماری پروژه، از ابتدا به حیطه کیفیت های پروژه قدم می گذارد و در ادامه نیز خطوط تأثیرات آن حتی در دوره بهره برداری، قابل مشاهده و پیگیری است. ضرورت مطالعات اجتماعی و تعیین جامعه مخاطبان و پسند و خواسته های ایشان از همین امر بر می خیزد. ( به همین منظور، مطالعه پیش یابی هنجاری و رفتاری گردشگران و مخاطبان فضاهای عمومی پروژه توسط مدیریت راهبردی در دست انجام است، و پس از ارزیابی و گزینش انگاره های حجمی پروژه تهیه شده توسط مهندس مشاور متولی این امر، به ایشان ابلاغ خواهد گردید.)
 شیوه بهره برداری؛ بهره بردای و نگهداری مجموعه چند عملکردی دارای فضاهای عمومی به عنوان اثر معماری با کیفیت، هزینه بر است. تامین هزینه ها بگونه ای که به شکل سنتی میان سازمان بهره بردار و مالکان یا ساکنان یا شاغلان رابطه مالی مستمر (به صورت پرداخت نقدی هزینه های شارز و تعمیرات) ایجاد کند، موجب تنش و ناپایداری می شود و شایسته پروژه مهرو ماه نیست. به همین سبب در این پروژه، فضاهای خدماتی درامد زا به شکل مشاعاتی برای تامین هزینه های نگهداری در اختیار سازمان بهره بردار قرار می گیرد، که تفصیل آن در فصل هفتم همین سند آمده است. بنابراین در تدوین برنامه معماری “مهروماه”، به آن مشاعات نیز توجه شده و لازم است که در تکمیل برنامه و تهیه طرح نیز همچون فضاهای ضروری مد نظر باشد.
 فناوری؛ انگاره های فن شناسانه با نحوه شکل گیری هر پروژه یا اثر معماری، در بی نظیرترین و درخشان ترین حالت، زمانی معنا می یابد که به مرحله اجرا درآید. فناوری به عنوان عاملی که اجرایی شدن اندیشه های موثر و زیبایی بخش را ممکن می سازد، نقشی بسیار جدی ایفا می کند. بنابراین فناوری اجرای پروژه،‌ پشتوانه حفظ و تحقق کیفیت های خلق شده در مراحل ایده پردازی و طراحی خواهد بود. از طرفی همین امر بر ویژگی های کیفی فضاهای عملکردی در سطوح و مقیاس های گوناگون موثر می باشد.


مبانی عمومی تدوین برنامه معماری؛
مبانی برنامه ریزی کالبدی و معماری بر اساس منشور کیفیت بخشی و مفاهیم بنیادی آن، برای تمامی اجزای اصلی و مکمل گروه، به لحاظ برنامه کالبدی و معماری، بهره گیری از امتیازات و ویژگی های اصلی و متمایز خاصی را الزامی می کند. از طرفی می توان مضامین زیر را به عنوان مبانی مشترک برنامه ریزی و طراحی معماری مد نظر قرار داد:
 تنوع: تنوع فضایی و عملکردی، برای پاسخگویی به نیازهای متنوع ساکنان، شاغلان و میهمانان.
جامعه میزبانان و میهمانان “مهروماه” به لحاظ ویژگی های سنی، جمعیتی و حتی قومی، در گروه های بسیار متنوع خواهند بود، که هر یک نیازها و اقتضاءات ویژه ای را خواهان می شوند. لازم است فضاهای عملکردی “مهروماه” با تنوع برنامه ریزی و احداث گردد که قادر به پاسخگویی به تمایلات متنوع باشد. بنابراین در هر یک از مجموعه های عملکردی (مسکونی/تجاری/اداری/اقامتی)، لازم است که واحد های به لحاظ اندازه، نحوه استقرار، جهت گیری، شکل هندسی، نوع دسترسی و سایر معیارهای امکان پذیر، متنوع طراحی و احداث گردد.
 استمرار: امکان حضور و بهره گیری مهمانان از امکانات اصلی و جنبی بنا در تمام طول شبانه روز.
لازم است علاوه بر فضاهای هتل ( که بطور معمول ۲۴ ساعته است) سایر فضاهای عملکردی همچون بخش های تجاری، تفریحی و ورزشی و بخش های عمده ای از فضاهای عملکردی فرهنگی و از همه مهم تر باغ بام عمومی، در تمامی ساعات شبانه روز آماده عرضه خدمات باشد. این امر طراحی فضاهای بیرونی همچون باغ بام را برای شب الزامی می سازد، و نور پردازی نمای ساختمان را نیز از یک ترجیح تزیینی به الزامی عملی بدل می کند.
 خدمت رسانی: امکان خدمات رسانی اجزای مجموعه، به محیط پیرامون، در مقیاس شهر، منطقه یا ناحیه.
احداث پروژه “مهروماه” به عنوان مرجع شاخص شهری و با شکل و اندازه بی بدیل و برنامه کالبدی متنوع و کامل، موجب تسریع و تعمیق توسعه شهری در محدوده پیرامونی خواهد گردید. برای تداوم بخشی و استمرار آثار توسعه ای، بخشی از خدمات عرضه شده در “مهروماه” باید متوجه به نیازهای بافت شهری و بستر استقرار باشد. پیش بینی باغ بام عمومی و تجهیز آن به فضاهای پذیرایی، فرهنگی و ورزش های سبک شهری، در راستای پاسخ گویی به همین هدف انجام شده است.
 سازگاری: توجه به جاذبه های محیط طبیعی یا انسانساخت، و تدوین برنامه بهره گیری بهینه از آن.
از داخل برج های بلند”مهروماه” منظر جنوبی به جانب ارتفاعات جنوب شهر مشهد، منظر شمالی به سوی بوستان بزرگ چل بازه و منظر غربی به جانب بوستان بزرگ و پرآوازه وکیل آباد گشوده است، اما از همه مهم تر و در شب می توان از جهت شرق و جنوب شرق حرم مطهر رضوی را مشاهده کرد.
 انعطاف: توان تغییر در پیمون بندی واحدهای عملکردی، و تبدیل آنها به واحدهای ترکیبی و بزرگ تر.
گروه بندی جمعیتی متنوع مهمانان “مهروماه” و نیازهای متفاوت ایشان، لازم می سازد طراحی واحدهای عملکردی به گونه ای صورت پذیرد که امکان تفکیک یا ترکیب آنها در مواقع لازم وجود داشته باشد. این امر برنامه ریزی و طراحی پیمونی (Modular) را الزامی می سازد.
 مردم واری: توجه به نیازها و تمایلات گردشگران ویژه، با ملاحظه جایگاه استقرار هر یک از مجموعه.
گردشگران برای تجربه فضاهای خاص و شگفت آور سفر می کنند، و تمایل دارند در مجموعه “مهروماه” با چنین فضاهایی مواجه شوند.
 مناسبت: توجه به نیازهای حرکتی و جسمی معلولان، و اختصاص قسمتی از هر بخش عملکردی به آنان.
لازم است تمامی فضاهای عمومی و سهم ویژه و متناسبی از فضاهای عملکردی اختصاصی، برای معلولان و جانبازان قابل استفاده باشد. این الزام فراتر از استانداردهای معمول در این موضوع، لحاظ شده است.

ساختار های موضعی
برای تأمین نیازمندی های سه گانه پروژه (ضروری، کیفی و موضوعی)، مقطع شماتیک و جدولب برنمه ریزی کالبدی، پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است.

 رستوران چشم انداز در رأس برج اداری- اقامتی قرار گرفته است. اما مقصود نه صرفا استقرار آن در این موضع است، بلکه استفاده از منظر حاصل از ارتفاع و کیفیت قرارگیری مدنظر بوده است. بنابراین امکان دارد با حفظ کلیات کمی، این رستوران و فضاهای وابسته به آن به شکل معلق یا هر صورت دیگری قرار گیرد، لیکن درگام های بعدی، امکان جابه جایی یا تعلیق رستوران چشم انداز در میان دو برج نیز قابل تصور می باشد. این رستوران نیازمند فضای خدماتی اختصاصی است، و برخوردار از سرسرای ویژه متصل به محل فرود هلی کوپتر در بام، تالار ۳۰ نفره تشریفات ویژه، و با قابلیت تقسیم بندی حسب سفارش مشتریان، احداث خواهد شد.

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

 هتل ۵ ستاره بین المللی با گرایش هتل بازرگانی (Business Hotel) در طبقات فوقانی برج اداری-اقامتی قرار می گیرد، و شامل معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ دهانه اقامتی خواهد بود. این امکان نیز وجود دارد که حدود ۲۰ درصد از طبقات اداری زیرین نیز در صورت ضرورت و اظهار تمایل بهره بردار هتل، در اختیار وی قرار گیرد. طبقات فوقانی هتل به احداث سوییت های رویال از ۴ تا ۷ دهانه، اختصاص می یابد. همجوار با طبقات زیرین هتل، سرسرا و خدمات آن قرار می گیرد.

 سرسرا و خدمات عمومی هتل
هم جوار با طبقات زیرین بخش اقامتی، فضاهای خدمات عمومی متعلق به هتل ۵ ستاره بین المللیقرار می گیرد:
– سرسرای ورود و پذیرش،‌ که دارای دسترسی مستقیم عمودی از طریق آسانسور اختصاصی هتل، به ورودی این بخش در همکف.
– کتابخانه و نمازخانه به همراه بخش اداری هتل در کنار سرسرای ورود و پذیرش .
– کافی شاپ با امکان پذیرایی ۲۴ ساعته، و با عرضه نوشیدنی ها و غذاهای سبک به مهمانان مقیم در هتل یا سایر مراجعان.
– صبحانه خوری، با مساحت زیربنای حدود ۵۰۰ متر مربع، در تراز کیفی ۵ ستاره و سطح بین المللی.
– تالارهای مراسم کوچک و هم پیوند با تالارهای مراسم بزرگ واقع در طبقات زیرزمین، با ظرفیت حدود ۲×۱۸۰ نفر (برای بانوان و آقایان بطور جدا).

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

 طبقات خدماتی برج های دوگانه تمرکز کامل بخشیدن به فضاهای تأسیساتی(به عنوان بخش مهمی از نیازمندی های ضروری ساختمان پروژه) و تجمیع تمامی اجزای مرتبط با آن در طبقات زیرزمین، با ویژگی های اصلی و کالبدی و عملکردی پروژه سازگار نیست.
طبقات خدماتی برج های دوگانه،بطور متناوب در طبقات برج ها (بر اساس یافته ها و تجارب حاصل از موارد مشابه، در هر ده طبقه یک بار) پیش بینی شده است. در کنار فضاهای تأسیساتی واقع در طبقات میانی برج، فضاهای خدماتی دیگر همچون انبار یا باشگاه ساکنان قرار می گیرد.

 برج اداری-اقامتی مهر با ۴۷ طبقه در سمت جنوبی و نزدیک به بلوار وکیل آباد و با حفظ فاصله حدود ۶۵ متری از بدنه خیابان استقرار یافته، آنچه در اینجا به عنوان امکانات ساختاربندی قابل طرح است، کلیاتی است که برای لفاف ظاهری و برنامه کلی کالبدی پیشنهاد شده و بنابراین در مراحل بعدی (البته بدون تغییر در سطوح کاربری ها و اصول بخش بندی برج و امکانات آن) قابل تدقیق می باشد.
 برج اداری-اقامتی مهر، از چهار بخش تشکیل شده که هر بخش توسط طبقه ای تأسیساتی- خدماتی از دیگری جدا شده است. بالاترین بخش به احداث هتل ۵ ستاره بین المللی اختصاص می یابد، و در دو بخش پایینی سرویس آپارتمان (واحد های اقامتی قابل واگذاری با سامانه یکپارچه بهره برداری و مطابق با استاندارهای سوییت های دو، سه یا چهار دهانه پنج ستاره با مساحت میانگین هر واحد ۴۵متر مربع) و در طبقات میانی دفتر های کار (با طراحی پیمونی و با قابلیت سفارشی سازی و واگذاری متری) احداث می شود.
 برج مسکونی ماه با ۵۱ طبقه و حفظ فاصله حدود ۱۶۰ متری در شمال برج مهر واقع شده است. در اینجا ضمن عرضه لفاف ظاهری، به امکانات ساختار بندی برج به لحاظ ارتفاع، بدنه، گونه بندی واحدهای مسکونی و موارد مشابه پرداخته می شود. برج مسکونی ماه، از چهار بخش تشکیل شده که هر بخش توسط طبقه ای تأسیساتی- خدماتی از دیگری جدا شده است. گونه بندی واحدهای مسکونی بر حسب چهار بخشی بودن برج، به ترتیبی است که واحد های بزرگ تر در طبقات بالاتر قرار می گیرد. مجموعا برج مسکونی ماه شامل بر حدود ۱۵۰ واحد مسکونی خواهد بود.
عقب نشینی جانبی بخش های چهارگانه از چهارسو به شیوه ای متفاوت برای احداث تراس هایی که کف آنها بر بام طبقات تأسیساتی خدماتی قرار دارد، ضمن فراهم کردن امکان احداث فضای سبز در ارتفاع برای برخی طبقات، از اشراف برج به بافت مسکونی مجاور نیز خواهد کاست.
در طبقه دوم برج مسکونی سرسرای ورود و پذیرش و ملاقات و همچنین باشگاه ساکنان و مالکان قرارداد. بدین ترتیب نخستین طبقه مسکونی از باغ بام طبقه اول، حدود ۲۴متر و از سطح خیابان، ۴۲ مترارتفاع خواهد داشت.

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

 هر دو برج از باغ بام واقع در سقف طبقه اول تجاری، حدود ۱۲ متر فاصله گرفته است. این فاصله هم برای ایجاد کیفیت اختصاصی برای واحدهای اداری و مسکونی واقع در طبقات اولیه برج ها مفید است، و هم برای گشایش منظر در سطح باغ بام عمومی. در سکویی که به مساحت حدود ۲۵۰۰ متر مربع در بالای این فاصله در نظر گرفته شده، باغ بام اختصاصی هر یک از برج ها قرار خواهد گرفت. طبقه دوم در بالاتر از این باغ بام اختصاصی به سرسرای ورودی و فضای خدمات عمومی (مانند باشگاه ساکنان یا تالار ملاقات) اختصاص می باید.
 باغ بام عمومی به عنوان مهم ترین عنصر اجتماعی و عمومی “مهروماه” فضایی است سبز و باز، به مساحت بیش از سه هکتار، که در ارتفاع حدود ۲۸ متری از زمین، مجهز به امکانات ارتباطی و دسترسی، فضاهای تجاری و پذیرایی، باغ بام اختصاصی برج مسکونی ماه، و . . . قرار دارد.
پروژه چند عملکردی برج های دوگانه مشهد، خود را موظف می شمارد که در قبال فرصتی که برای استقرار و حضور نمادین و موثر از شهر دریافت کرده است، ظرفیت های ویژه ای را نیز در اختیار شهر و بهره برداران قرار دهد.
 ارتباط با بافت های مسکونی واقع در جنوب بلوار وکیل آباد و نیز پارک چل بازه، از طریق پل روگذر پیاده.
 ارتباط با سرسراهای برج های دوگانه مسکونی و اداری- اقامتی، از طریق آسانسورهای اختصاصی.
 ارتباط با بخش تجاری (ازجمله برای بهره گیری از خدمات عمومی و سرویس های بهداشتی)، از طریق ورودی های تعبیه شده در آن.
 ارتباط با ورودی های اصلی ساختمان، از طریق آسانسورهای اختصاصی.
 بخشی از باغ بام (به مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع)، به طور اختصاصی متعلق به برج مسکونی خواهد بود. این بخش که در ارتباط مستقیم با سرسرای ورودی مسکونی (طبقه هفتم) قرار می گیرد، فضایی ایمن و کنترل شده برای ساکنان برج را فراهم خواهد
 سه طبقه بخش تجاریاز طریق بازشوهای دیداری در طبقه اول و همکف (به مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع در هر طبقه) و بازشوهای دسترسی به باغ بام عمومی (حدود ۱۰۰۰ متر مربع) به یکدیگر ارتباط خواهد داشت. ارتباط توقف گاه تجاری به ورودی تجاری (احتمالا فضای سرپوشیده و کنترل شده به لحاظ عوامل محیطی) بر قرار خواهد بود.
 تالارهای مراسم و همایش و سینما با ابعاد گوناگون تعیین شده در گزارش لفاف کالبدی و برنامه معماری (از جمله سه سالن سینما هر یک با ظرفیت میانگین ۱۲۰ نفر) در کنار بخش اقامتی که به صورت هتل ۵ ستاره بین المللی در نظر گرفته شد، تالارهای برگزاری مراسم، همایش و همچنین سینما، به این ترتیب در برنامه کلی کالبدی و لفاف ظاهری پروژه منظور شده است:
 تالارهای برگزاری مراسم:دو تالار کوچکتر با مساحت زیربنای۵۰۰ مترمربع،در کنار هتل ۵ ستاره بین المللی/ تالار بزرگتر با مساحت زیر بنای۲۰۰۰ مترمربع در طبقات زیرزمین،و هر دو مجموعه دارای خدمات اختصاصی و ارتباط مستقیم با ورودی در تراز همکف و نیز ارتباط با بخش خدمات (آشپزخانه مرکزی).
 تالارهای برگزاری همایش: مجموعه ای از تالارهای همایش (علاوه بر خدمات مشترک بخش اداری که در برج اداری و در طبقه اول آن قرار گرفته است) در طبقات زیر زمین، با قابلیت خدمت رسانی به تقاضاهای خارجی.
 تالارهای سینما: احداث سه تالار سینمای کوچک و خاص با ظرفیت میانگین ۱۲۰ نفر برای هر سالن، در مجموعه ای به مساحت کل ۱۲۰۰ متر مربعدر طبقات زیر زمین دوم و سوم، با وروردی از طریق مجموعه تجاری و تأمین ظرفیت مورد نیاز پارکینگ برای آن.
 توقف گاه ها بخشی از نیازمندی ضروری ساختمان است، مساحت بخش توقف گاهی ۱۱۰۶۸۸ مترمربع و جمعا با ظرفیت ۳۷۰۰ محل توقف خودرو است. همچنین برای استفاده ساکنان در برج ها و کارکنان بخش های تجاری و مهمانان، خدمات اتومبیل از قبیل کارواش و موارد مشابه در کنار توقف گاه پیش بینی می شود.
 در تراز همکف یا ترازهای پیوسته به آن، ایستگاه تاکسی، توقف گاه ویژه لیموزین، توقف گاه سرویس های عمومی (مینی بوس یا اتوبوس) و موارد مشابه استقرار خواهد یافت.
 فضای باز مجموعه بر اساس ضوابط و مفاد قرارداد مشارکتی حدود ۸۰۰۰ متر مربع می باشد. بخشی از فضای باز در بر جنوبی زمین به احداث پلازای عظیم و چند سطحی ورودی اصلی بخش تجاری اختصاص خواهد یافت.

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

فرایند انتخاب مشاور با اقدامات منتهی به انتخاب و بکارگیری مهندس مشاور در چهار مرحله به انجام رسید:
۱- مکاتبه و گزینش مقدماتی.
۲- بررسی و امتیازدهی مدارک.
۳- گفتگو و گزینش تکمیلی.
۴- گزینش و بکارگیری نهایی.
در مراحل گوناگون معیارهای مناسب هر مرحله برای گزینش در نظر گرفته شد. مثلا در مرحله سوم، موارد مطرح شده توسط مدیریت راهبردی جهت آغاز بحث به شرح زیر بود؛
• درک مهندس مشاور از اهمیت و عظمت پروژه و چگونگی ورود به موضوع.
• سازمان کار مورد نظر مهندس مشاور در طراحی مرحله اول.
• زمان بندی مطالعات و طراحی و شیوه بکارگیری نیروی انسانی مناسب.
• امکان حضور مشاوران بین المللی به صورت مستقل یا جوینت با مشاور ایرانی در مرحله طراحی.
• چگونگی ارتباط گیری مشاور با برند بین المللی صاحب نام در زمینه هتل داری
• امکان ورود پیمانکاران بین المللی در زمان اجرا.


مهندسان مشاور اثر

 

طرح های پیشنهادی برج های دو قلوی مهر و ماه مشهد

 

نویسنده : 

رومینا حسن زاده فیروزی
گروه مدیریت و معماری طباطبایی و همکاران

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: رویدادهای معماری

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین - (لقمان کسمایی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .