کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی ، اثر استودیو طراحی Singular ، اسپانیا

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۱۸ / ۰۱ / ۱۳۹۶ ، شناسه: ۲۲۷۸ ، بازدید:۲۳۷۹

مکان : 03730 Xàbia, Alicante, Spain
سال : 2014
مشاور طراحی معماری : Singular Studio
آرشیتکت (معمار /معماران) : J. Moragues, F. Nieto, R. Paternina
مجری : ARDEX, Saint Gobain, CEMEX, Otis, Technal, Iguzzini, Roca, Armstrong, IMAR
عکس : David Frutos

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به ساختمانی با ترکیب کاربری های یک کتابخانه عمومی و مرکز فرهنگی - اجتماعی که در منطقه ساحلی Javea در نزدیکی بندرگاه واقع شده است . پس از یک پروسه و روند معمارانه ، نمای فلزی مجموعه از موضوعات مرتبط با دریا ایده برداری شد . این پوسته ،سه بعدی بوده و شبیه ساز حرکت دریا را دارد . در ذهن مخاطبین در نزدیکی بندرگاه ،این بنا به مثابه یک شبکه بزرگ ماهیگیری فلزی می باشد،پوسته ای فلزی که سطح خارجی بنا را پوشانیده است .

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

پروژه کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات  فرهنگی ، اشاره به دو برنامه دارد:یکی فرم مستطیل و ساده پروژه  و دیگری اینکه تمام پارامترهای لازم برای برنامه ریزی شهری و محلی را در خود جای داده است . این بنا ،متشکل از سه سطح بر روی زمین و یک طبقه زیر زمین است ،که دسترسی به فضای باز پشت ساختمان که سالن اصلی مرکز فرهنگی اجتماعی در آن واقع شده است ،از تراز زیر زمین صورت می گیرد.

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

در پوسته خارجی بنا ، با یک برش جانبی روبرو هستیم که سبب جانمایی پلکان تخلیه ، در نمای خارجی شده است . کاربری هایی همچون کتابخانه در تراز های بالاتر برای بهره بری از نور بیشتر و نیز جهت داشتن یک شخصیت واحد و خصوصی تر برای حفظ تمرکز ، قرار گرفته اند . ورود به مجموعه نیز توسط حجمی شیشه ای درتراز همکف می باشد . با ستاوین همراه باشید ...

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

پوسته خارجی که از متریال فلز می باشد ، به صورت متخلل بوده و سبب نفوذ نور و گرما در فصل سرد سال و تامین نور طبیعی لازم و گرمای درون بنا شده و در فصل گرم سال نیز سبب کنترل حجم نور و گرمای ورودی به ساختمان می گردد  . بدین جهت با توجه به چنین راهکارهایی سعی در رعایت موضوع پایداری در طراحی معماری بنا و موضوعات زیست اقلیمی شده است .

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

 

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

کتابخانه عمومی و مرکز اجتماعات و فرهنگی , استودیو طراحی Singular , اسپانیا , Public Library , کتابخانه , Public , Cultural Center , مرکز اجتماعات , Singular Studio , مرکز فرهنگی

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: ستاوین , archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .