مهد کودک دوزبانه وابسته به East China Normal University ، اثر تیم طراحی Scenic Architecture Office ، چین

مجموعه: پروژه های معماری ، مترجم مرجان دولتی ، تاریخ انتشار: ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۶ ، شناسه: ۲۳۵۳ ، بازدید:۳۲۰۲
مترجم مقاله

مکان : چین , شانگهای
سال : 2015
مشاور طراحی معماری : Scenic Architecture Office
کارفرما : Anting International Automobile City
زیربنا پروژه : 6600 مترمربع

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهد کودکی با ساختار آموزشی دوزبانه که در هماهنگی و ترکیب با زمینه و طبیعت پیرامون خود می باشد و وابسته به دانشگاه نرمال شرق چین می باشد.حیاط در معماری چینی تنها یک فضای مادی نیست، بلکه یک هسته از احساسات و ارتباطات به حساب می آید که به مردم برای حفظ انسجام خانواده، تقویت ارتباطات و تماس با دوستان و بستگان و ارتباط با طبیعت کمک می کند، با این حال، این میراث امروزه برای بسیاری از شهروندان شهری یک رویای غیر ممکن است ...

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 شهر Anting در حومه شهر  نزدیک به مرز شمال غربی Shanghai و Suzhou Huaqiao واقع شده و این مهد کودک دو زبانه وابسته به دانشکده نرمال چین در یک محله مسکونی جدید در جنوب ایستگاه خط 11 مترو Anting قرار دارد.سایت این پروژه باریک با مساحت 7400sqm دارای 15-کلاس برای این مهد کودک با یک حیاط است، همچنین حیاط ساختمان در مرز غربی سایت، در یک عقب نشینی به شکل "W" واقع شده تا از حداکثر نور خورشید غرب، جنوب و شرق،منطقه بهره مند شود .  

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

انتخاب ترکیب لانه زنبوری بهترین فرم برای این پروژه بوده تا فضاهای داخلی و خارجی پویا تری داشته باشد. در حقیقت این مهد کودک یک واحد شش ضلعی نامنظم با دو کلاس درس و یک حیاط مرکزی می باشد، که دانش آموزان و معلمان پس از ورودی به دالان های کج و معوج در امتداد لبه های شش ضلعی می رسند، و از طریق همین هشتی و لابی،می توانند به طبقات مختلف بروند، فعالیت جمعی در کلاس درس گرداگرد ستون مرکزی اتاق صورت می گیرد.

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

هر دو کلاس درس یک حیاط مشترک دارند که در ارتباط مستقیم با محیط داخلی و فضای باز می باشد و از طریق حیاط کودکان می توانند به مکان های دیگر از جمله کتابخانه، اتاق موسیقی، اتاق هنرهای زیبا، غذاخوری، اتاق چند منظوره، باغ کوچک و کلاس های دیگر بروند، همچنین از طریق دو راه پله در محوطه نیز می توانند به زمین های بازی بزرگ در طرف شرق و غرب راه پیدا کنند.

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

 

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

مهد کودک دوزبانه وابسته به دانشکده نرمال شرق چین , مهد کودک , دانشکده نرمال , مهد کودک , چین , East China Normal University, Affiliated Bilingual Kindergarten , Scenic Architecture Office

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .