مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۸۱۴ ، بازدید:۱۳۱۹

مکان : Heng Tong Guo Ji Chuang Xin Yuan, Chaoyang Qu, Beijing Shi, China
سال : 2017
مشاور طراحی معماری : Atelier Xiang
آرشیتکت (معمار /معماران) : Kai Xiang
همکاران طراحی : Amy Wang, Zhang Yanfeng, Jax Lanzo, Zhang Haibin
کارفرما : BOE
مجری : Toto
زیربنا پروژه : 1700 مترمربع
عکس : Pengfei Wang

 

در این پست با شبکه هنر و معماری ستاوین همراه باشید تا نگاهی به مرکز اداری Hengchuang , که در شمال شهر پکن در منطقه معروف 798 قرار گرفته است , داشته باشیم ... این مرکز یکی از غنی ترین فرهنگ ها و بهترین مناطق اداری پکن است . استفاده بسیار مناسب از نور آفتاب و نور های محیطی اطراف ساختمان آن را به یکی از بهترین پروژه ها در زمینه استفاده بهینه از انرژی بوده و نو اوارنه ترین ایده ها بدین منظور در این سازه به کار گرفته شده اند .

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

از نظر کاربری این پروژه کاربری سنتی دفتر های کوچک اداری را به مکانی مناسب برای فعالیت های اداری شرکت ها کوچک و متوسط نمود است. همچنین طراحی دفاتر این پروژه آن را بسیار مناسب برای کاربری اشتراکی شرکت ها و سازمان ها نموده است . همچنین در این مجموعه فروشگاه های زنجیره ای ، کافه ها و دیگر سرویس های خدماتی در نظر گرفته شده اند که باعث شده است نه تنها این مجموعه به یک ساختمان اداری مدرن تبدیل شود بلکه باعث شده است از سویی دیگر به عنوان یک مرکز خرید عالی و کامل نیز رخ نمایی کند .

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

استفاده از نور های آسمان نما در مرکز پروژه از فعالیت های تبلیغاتی این مجموعه به حساب می آید. عبور نور آفتاب به داخل مجموعه باعث می گردد که افراد حاضر در ساختمان گرمای لذت بهش آفتاب را در طول روز حس کند . همچنین نوع طراحی این مجموعه به گونه است که در طول شب منظره بی بدلیلی از آسمان را جلوه گر می نماید . همچینین از اتاق های چوبی برای ساخت باغ های سنتی چینی در داخل مجموعه استفاده شده است .

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

سناریو های مختلفی برای قسمت های مختلف این مجموعه در نظر گرفته شده است ک باعث می گردد افراد حاضر در مجموعه با قدم زدن از بخشی به بخش دیگر احساسات متفاوتی را تجریه کنند. در عین پیابندی به طراحی الهام گرفته از معماری سنتی چینی این مجوعه احساس حضور در نوعی سازه مدرن را به بازدید کندگان آن انتقال می دهد.

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

 

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

مرکز اداری Hengchuang , اثر تیم طراحی Atelier Xiang , چین , مرکز اداری , Hengchuang , اداری , Atelier Xiang , دفترکار , التلیر شیانگ , مرکز هوانگ چانگ , اداره , دفاتر کار , دفتر اداری , Pengfei Wang , Amy Wang , Zhang Yanfeng , Jax Lanzo , Zhang Haibin , تجاری , Beijing Shi , شبکه هنر و معماری ستاوین , هنر و معماری , شبکه معماری

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .