موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۹۰۵ ، بازدید:۱۰۸۲

مکان : Shangqiu Shi, Henan Sheng, China
سال : 2015
مشاور طراحی معماری : Atelier Li Xinggang
آرشیتکت (معمار /معماران) : Xinggang Li, Bangbao Fu, Zeyang Tan, Zhe Zhang, Zhe Li, Yuting Zhang, Xu Li
طراحی منظر : Li Li
طراحی سازه : Ye Zhang
زیربنا پروژه : 28613 مترمربع
عکس : Zhi Xia

 

در این پست با شبکه هنر و معماری ستاوین همراه باشید تا نگاهی به موزه Shangqiu , که در بخش جدید جنوب غربی شهر واقع شده است و برای نمایش و نگهداری آثار باستانی منطقه، ارتقای فضای شهری و یادبود فرهنگی تاریخی سلسله شانگ طراحی شده است , داشته باشیم ...  طرح کلی و ترتیب فضایی این موزه باعث یکنواخت شدن و بازسازی فرم ها و خصوصیات گاید است که نمایانگر شهر تاریخی هوانگ فان است.

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

این موزه مانند نمونه مینیاتوری شهر باستانی است که با حفظ معماری آن ، طرح ساختار شهر روی شهر را نشان می دهد که بافت لایه ای باستانی و تغییر جایگاه ها از بالا پایین آن نشان دهنده تغییر از زمان گذشته تا کنون می باشد.

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

ساختمان اصلی موزه شامل سه سالن نمایش می شود که توسط آب و حیاطی که در اطراف آن بالکن هایی با آب بند های بلند (و کریدورهایی که از بیرون دیده می شوند)  احاطه شده اند. با ستاوین همراه باشید ... ساختمان عتیقه های باستانی و دفتری که به شکل ال طراحی شده است در گوشه جنوب غربی آب بند قرار گرفته اند. 4 دروازه برای 4 جهت در نظر گرفته شده است که ورودی اصلی در جنوب قرار دارد، یکی از دروازه ها رو به فضایVIP، یکی رو به سالن نمایش و یکی رو به دفتر باز می شود.

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

بعد از عبور از پله های اصلی و مسیری که روبروی جاد یومبو است، بازدیدکنندگان از پلی که بالای آب بند است وارد "شهر" می شوند و در طی مسیری که به دور مرکز ساختمان پیچیده است، هر سالن نمایش را مشاهده می کنند.  هنگامی که به فضای پشت بام رسیدند، یانبوتای و  جاده باستانی گاید را خواهند دید و به گذشته و آینده خود خواهند اندیشید.

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

زنجیره ای از سازه های معماری و مناظر توصیف ناپذیر بالا و پایین، درون و بیرون، نزدیک و دور و تغییرات متقابل آنقدر زیاد است که می توان بازدید از این شهر مینیاتوری را سفری در تاریخ باستان نامید.

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

این موزه که با سنگ های ارزان خاکستری به عنوان ماده اصلی ساخته شده است، با الهام از تصاویر خانوانده هن برگرفته شده است. از پانل های چوب و رزین هم برای افزایش گرما و راحتی فضا استفاده شده است.

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

 

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

موزه Shangqiu , اثر آتلیه طراحی Atelier Li Xinggang , چین , Shangqiu Shi, Henan Sheng, China , موزه , مرکز فرهنگی , Museum , موزه چین , exhibition , موزه شانگهای , مینیاتوری شهر باستانی , مینیاتوری , شهر باستانی , Huangfan , آثار باستانی

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری