شناسنامه پروژه
    • مکان : مشهد , خیابان خسروی
    • سال : 1393
    • مدیر پروژه : حسین جهانی
    • آرشیتکت (معمار /معماران) : علیرضا اورعی
    • کارفرما : آقای اسدی

علیرضا اورعی زارع

معمار
ایران (Iran) / مشهد

نام پروژه: طراحی پوسته نما هتل ایران

بازدید: 24
پسندها