مرکز دوسالانه بینال Gwangju ، اثر تیم طراحی IROJE و همکاران ، کره جنوبی

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۱۱۱۷ ، بازدید:۳۵۳۳

مکان : Gwangju, South Korea
سال : 2009
مشاور طراحی معماری : IROJE Architects & Planners
همکاران طراحی : Seung H-Sang
زیربنا پروژه : 2647.39 مترمربع
عکس : Jong Oh Kim

 

مرکز دوسالانه بینال گوانگجو در مرز منطقه BD و نزدیک به Yongbongje در شهر Gwangju ، کره جنوبی واقع شده است . محدوده پیرامونی GB ، دارای نمایی سنتی و قدیمی می باشد . ساختمان ها و آپارتمان های بلند مرتبه ، مراکز تجاری شلوغ و بی سامان ، همه و همه منظر شهری ، نتیجه ساخت و ساز ناکارآمد ، با عجله و نیز به دور از تکنیک های طراحی شهری می باشد .

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

پروژه مرکز دوسالانه بینال Gwangju ، در سال 2009 توسط تیم معماری IROJE، به رهبری Seung H-Sang در زیربنای 2647.39 مترمربع طراحی و اجرا گردید .

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

بنابراین ، به گفته معمار پروژه ، اولین هدف ما خلق تصویر و منظری فرهنگی از GB توسط ساختار اجرایی می باشد . Gwangjang Yard ، مکانی برای ملاقات بازدیدکنندگان ، مخاطبین ، نویسندگان و ...  و در مکانی است،که بخشی از رویداد های فرهنگی و سنتی در آن اتفاق می افتد و یادآور خاطرات بسیار خواهد بود .

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

برای نیل به چنین هدفی که تصویری روشن از این فضا که همانا مطرح شدن بنا به عنوان مکانی نمادین برای منطقه GB می باشد، ساختمان می بایست به صورت یک پس زمینه ساخته و طراحی گردد ، بدین جهت معمار پروژه تصمیم بر طراحی جداره های طولانی گرفت.

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

منطقه های Yongbongje و GB  به شدت دارای گذشته فرهنگی غنی می باشند ، بنابراین این پروژه ارتباطی بین شهر و طبیعت می باشد . این بنا و جداره های طویل آن فضا را به دو قسمت تقسیم می کند ،که هریک دارای عملکرد های مختص خود و اما در یک زمان دارای ارتباط با فضاهای دیگر می باشد .

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

منظر قابل روئیت از فضاهای باز طبقه اول ،به مثابه تصویری قاب گرفته شده می باشد ، دیوار عظیم که صحبت از در پروژه است ، از متریال بتن می باشد و سبب حذف نور غرب در پروژه می گردد ، ساختار پروژه به گونه ای است ،که منظر شهری به سمت GB بوده و منظر بی حد و حصر طبیعت Yongbongje نیز در قاب طبیعت قرار گرفته است .

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

به گفته طراح پروژه ، این دیوار بتنی سمبلیک ، دیوار فرهنگ نامیده می شود و شامل خاطرات و یادآور تمام افرادی است که سعی در ایجاد و ساخت آن داشته اند . با ستاوین همراه باشید تا با این پروژه فرهنگی بیشتر آشنا شوید . . . 

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

مرکز دوسالانه بینال Gwangju , تیم طراحی , IROJE , همکاران , کره جنوبی , مرکز , دوسالانه , بینال , Gwangju , مرکز فرهنگی , ستاوین , مجموعه فرهنگی , طراحی معماری

 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .