کنگره نکوداشت 25 سالگی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۰۹ / ۰۶ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۹۰۷ ، بازدید:۳۸۶۵

امسال دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۲۵ ساله می‌شود و به همین مناسبت کنگره نکوداشت این سالگرد را با رویکرد نگاهی به سیر تکوین خود و چشم اندازی به آینده با برنامه هایی در چند بخش مختلف برگزار می کند.

بدون شک تاسیس و راه اندازی رشته معماری به صورت کارشناسی ارشد پیوسته در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی تعیین کننده در سیر تحول معماری معاصر و هویت شهری مشهد بوده و در ادامه با شکل گیری گروه های آموزشی شهرسازی در سال ۱۳۸۱، طراحی صنعتی در سال ۱۳۸۴ و نقاشی در سال ۱۳۹۰ و جذب دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تاثیرات عمیق خود را در همه شئون علمی، تخصصی و فرهنگی مشهد آشکار ساخته است.

 

کنگره نکوداشت , 25 سالگی , دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی , کنگره , نکوداشت , 25 سالگی  دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد

 

اهم برنامه های کنگره نکوداشت در قالب مراسم اصلی نکوداشت، برگزاری کارگاه‌ها و ورکشاپ‌ها و نشست‌های هم اندیشی داخل دانشکده ای میان اساتید و دانشجویان خواهد بود. علاوه بر این، سازمان کنگره به این مناسبت برنامه های پژوهشی و تخصصی متنوعی را در بازه زمانی مهر ۱۳۹۵ الی مهر ۱۳۹۶ در نظر گرفته که تقویم آن ها به مرور اعلام می گردد.

 

کنگره نکوداشت , 25 سالگی , دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی , کنگره , نکوداشت , 25 سالگی  دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد

 

شورای راهبردی :

اعضای شورای راهبردی کنگره نکوداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشکده معماری و هنر به شرح زیر می باشند:

دکتر محمدمهدی مهدی نیا
دکترای شهرسازی | ریاست دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
رئیس شورای راهبردی و ریاست ستاد برگزاری آیین نکوداشت

دکتر مهران خیراللهی
دکترای معماری (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۷۶)
معاونت آموزشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر ساناز سعیدی
دکترای شهرسازی (دانش‌آموخته کارشناسی شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۸۲)
مدیر پژوهشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر مریم استادی 
دکترای شهرسازی (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۰)
مدیریت گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

جناب آقای دکتر احمدی
دکترای معماری
مدیریت گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

جناب آقای مهندس امینیان
مدیریت گروه طراحی صنعتی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مهندس آرمین متقی راد
کارشناسی ارشد معماری (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۰)
نماینده دانش‌آموختگان معماری

مهندس مزدا نوبری
کارشناس ارشد معماری (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۱)
نماینده دانش آموختگان معماری

مهندس مرجان اشراقی 
(دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۹۴ / دانش‌آموخته کارشناسی شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۸۱)
نماینده دانش آموختگان شهرسازی


مهندس آسیه استادی
کارشناس ارشد معماری (دانش‌آموخته کارشناسی معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۶)
نماینده انجمن صنفی مهندسان معمار

مهندس فرهاد ارباب
کارشناس ارشد معماری (دانش‌آموخته کارشناسی معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۷)
نماینده کانون هم اندیشی معماری مشهد

مهندس علی عابدزاده
دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۹۴
(دانش‌آموخته کارشناسی معماری دانشکده ، ورودی ۱۳۷۹ / کارشناسی ارشد طراحی شهری، ورودی ۱۳۸۹)
دبیر شورای راهبردی و دبیر اجرایی کنگره

 

کنگره نکوداشت , 25 سالگی , دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی , کنگره , نکوداشت , 25 سالگی  دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد

 

کمیته اجرایی :

اعضای کمیته اجرایی نیز به جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف در برگزاری هر چه بهتر کنگره به پیشنهاد دبیر اجرایی و تائید شورای راهبردی انتخاب گردیده اند. 
همچنین کمیته اجرایی در پروسه برگزاری کنگره از مشورت ها و رهنمودهای شخصيت هاي برجسته و كليدي علمي و مديريتي دانشکده در سالیان گذشته نیز بهره برده است.


مهندس علی عابدزاده
دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۹۴
(دانش‌آموخته کارشناسی معماری دانشکده ، ورودی ۱۳۷۹ / کارشناسی ارشد طراحی شهری، ورودی ۱۳۸۹)
دبیر شورای راهبردی و دبیر اجرایی کنگره

دکتر مریم دانشور
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده (فارغ التحصیل کارشناسی شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۸۳)
عضو کمیته اجرایی و مسئول کارگروه علمی

دکتر احسان جبروتی 
عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده (فارغ التحصیل کارشناسی معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۷)
عضو کمیته اجرایی و عضو کارگروه علمی

مهندس سعید مهرپویا 
کارشناس ارشد معماری (فارغ التحصیل کارشناسی معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۸)
عضو کمیته اجرایی و مسئول کارگروه تولید محتوا

مهندس محمد دانشور
کارشناس ارشد معماری (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشکده، ورودی ۱۳۷۳)
عضو کمیته اجرایی و مسئول کارگروه مالی

مهندس آرین انزان پور
کارشناس ارشد مدیریت شهری (فارغ التحصیل کارشناسی شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۸۳)
عضو کمیته اجرایی و مسئول کارگروه رسانه


مهندس علیرضا اورعی
کارشناس ارشد طراحی شهری (فارغ التحصیل کارشناسی معماری دانشکده، ورودی ۱۳۸۱)
عضو کمیته اجرایی و عضو کارگروه رسانه

مهندس بهروز نجاتی
دانشجوی کارشناس ارشد طراحی شهری (فارغ التحصیل کارشناسی شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۸۷ / کارشناسی ارشد طراحی شهری، ورودی)
عضو کمیته اجرایی و مسئول کارگروه تشریفات

مهندس محمدعلی زبرجدیان
دانشجوی کارشناس ارشد طراحی شهری (فارغ التحصیل کارشناسی شهرسازی دانشکده، ورودی ۱۳۸۷)
عضو کمیته اجرایی و عضو کارگروه تشریفات

 

کنگره نکوداشت , 25 سالگی , دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی , کنگره , نکوداشت , 25 سالگی  دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد

کنگره نکوداشت , 25 سالگی , دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی , کنگره , نکوداشت , 25 سالگی  دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد

کنگره نکوداشت , 25 سالگی , دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی , کنگره , نکوداشت , 25 سالگی  دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد

کنگره نکوداشت , 25 سالگی , دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد اسلامی , کنگره , نکوداشت , 25 سالگی  دانشکده معماری و هنر , دانشگاه آزاد

 

* جهت اطلاع از جزئیات این رخداد از راه های زیر در ازتباط باشید ... 

 وب سایت کنگره :    www.faaiaum.ir

کانال تلگرام کنگره :   faaiaum@

صفحه اینستاگرام کنگره :    faaiaum

 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین)

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .