دوره آموزشی استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۳۱ / ۰۵ / ۱۴۰۱ ، شناسه: ۴۷۶۰ ، بازدید:۹۸۱


استراتژی های مولد 
رویکردی نو در طراحی معماری 


کارگاه نخست: 
شفافیت فضایی  لایه بندی فضایی  تخلخل فضایی
Spatial porosity Spatial layering  Spatial transparency  


سرفصل ها: 
1. تشریح موضوع و مفاهیم مرتبط با آن در سازمان دهی فرم و فضا
2. طراحی و ساخت بر مبنای استراتژی های طرح شده همراه با نمونه های کاربردی مشابه 


مدرس دوره: 
جعفر اعرابی


مهمانان :
سومایا اعتماد مقدم
نیما طالبیان


همکاران: 
وحیده ابراهیم زاده، مریم ابراهیمی، الهام کاویانی، مریم مجتبوی، آزاده یوسفی 


مدت دوره: 
۳ ساعت آموزش تئوری 
۱۲ ساعت آموزش کارگاهی 

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 


شروع دوره: 
جلسه نظری: ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ تا ۲۰
جلسات کارگاهی: ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ تا ۱۵


ویژه دانشجویان سال سوم و چهارم و فارغ‌التحصیلان رشته معماری 


مکان:
دانشگاه اقبال لاهوری مشهد 


شرایط ثبت نام:
آشنایی با یکی از نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی و همراه داشتن رایانه همراه الزامی است. 
لوازم ساخت در جلسه تئوری معرفی و مواد و متریال در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 


جلسه توجیهی: 
چهارشنبه، ۹ شهریورماه ۱۴۰۱


مهلت ثبت نام: 
۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱


ثبت نام:  https://www.setavin.com/event-register


دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق واتس اپ : 09339655475

 

 

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

وحیده ابراهیم زاده , مریم ابراهیمی , الهام کاویانی , مریم مجتبوی , آزاده یوسفی , سومایا اعتماد مقدم , نیما طالبیان , جعفر اعرابی , شفافیت فضایی , لایه بندی فضایی , تخلخل فضایی , Spatial porosity , Spatial layering , Spatial transparency , دوره آموزشی , استراتژی های مولد ، رویکردی نو در طراحی معماری ,

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .