مطالب مربوط به فارس (Fars)
عکس - دومین جشنواره فیلم معماری در شیراز

دومین جشنواره فیلم معماری در شیراز

تاریخ انتشار : ۱۹ / ۰۹ / ۱۳۹۸

عکس - کعبه زرتشت , رازهای ناگشوده مکعب باستانی

کعبه زرتشت , رازهای ناگشوده مکعب باستانی

تاریخ انتشار : ۱۸ / ۰۹ / ۱۳۹۸عکس - نگاهی به گالری تاروپود زمان در شیراز

نگاهی به گالری تاروپود زمان در شیراز

تاریخ انتشار : ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵

عکس - چهارمین مسابقه معماری بازیافت

چهارمین مسابقه معماری بازیافت

تاریخ انتشار : ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۴

عکس - کشف ساختارهای معماری مدفون در تخت جمشید

کشف ساختارهای معماری مدفون در تخت جمشید

تاریخ انتشار : ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری